Wijkbudget

Elke wijk in Arnhem, waaronder onze wijk 6811, krijgt een budget beschikbaar voor leuke initiatieven en ideeën. Momenteel is het budget iets minder dan € 12.500,-. Heb jij een leuk initiatief of idee en weet je niet of deze haalbaar is, vul dit formulier in en wij kijken of wij jou kunnen helpen met: tips, ons netwerk en of een financiële bijdrage. Wij stimuleren elke aanvraag: groot of klein, normaal of gek. In de binnenstad nemen bewoners zelf initiatief om hun buurt leuker te maken!

Klik hier voor de financiële overzichten.
Of hier voor het wijkbudget en de begroting van 2019.

Groenplan
In samenwerking met gemeente Arnhem, Platform Binnenstad Arnhem en Arnhem6811 werd er in oktober 2017 e
en volgende stap gezet naar een nog groenere binnenstad. Wethouder Ine van Burgsteden opende de eerste fase van het groenplan. Vanuit de samenwerkende partijen werd in 2017 tot 80% van de kosten vergoed. Ondernemers en bewoners dragen zelf 20% van de kostprijs bij. Het was zo’n groot succes, dat fase twee van start is gegaan in 2018.

Schaaktafels
Op een mooie zomerdag in 2017 opende grootmeester Jan Timman en wethouder Martijn Leisink de schaaktafel aan het Johnny van Doornplein. Binnen tien minuten, naast de cappuccino van Timman, stapelden de geslagen stukken zich op van de wethouder, het was al snel een verloren strijdt van de wethouder. Naast de schaaktafel aan het Johnny van Doornplein, staat er ook een schaaktafel aan de Gele Rijdersplein.

In contact met elkaar

Arnhem 6811 is een platform dat voor de belangen van de binnenstadbewoners van Arnhem op komt. Bovendien is het een ontmoetingsplek voor bewoners van de binnenstad. Het platform heeft als doel bewoners met elkaar in contact te brengen en hiermee initiatieven en ideeën te ondersteunen en te stimuleren. Op deze manier weten bewoners wat er speelt in de binnenstad, en kunnen ze samen aan de slag!

Initiatieven in de binnenstad

In de binnenstad nemen bewoners zelf initiatief om hun buurt leuker te maken! Enkele bestaande initiatieven zijn:

  • Plantsoen Rodenburgstraat: enkele bewoners hebben het kaal gemeentelijk groen omgetoverd tot een vrolijk aangekleed plantsoen waar je lekker buiten kan genieten!
  • Coehoornpark: een braakliggend terrein is omgetoverd tot een gezellig buurtpark dat voor iedereen toegankelijk is. Bewoners hebben deze groene plek zelf aangelegd, en iedere 1e zaterdag van de maand kan je meehelpen het park te onderhouden en uit te breiden onder het genot van koffie en lunch.
  • Fruit & Veggies for all: iedere week zamelt een groep vrijwilligers groente en fruit in dat anders weggegooid wordt. Voedselverspilling wordt tegengaan én je kunt als vrijwilliger ook elke week een groente- en pakket halen. Daavoor hoef je slechts 1x in de maand de komen helpen. Voor mensen die duurzamer willen leven en/of door een kleine beurs aan een leuk en lekker project willen meehelpen.
  • Park bij school Sint Walburgiskerk: in de schaduw van de Sint Walburgiskerk ligt een openbaar speeltuintje verscholen. Op initiatief van bewoners wordt het parkje opnieuw ingericht, onder andere met een moestuin zodat er weer een extra stukje rustig groen in de binnenstad ontstaat.

Ideeën voor de binnenstad

De binnenstad is niet alleen een plek om te winkelen en uit te gaan, het is ook een bijzondere woonwijk. Bewoners treffen elkaar via het buurtplatform en wisselen ideeën uit over de manier waarop het woonplezier verbetert kan worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Gezamenlijke daktuinen: veel panden in de binnenstad hebben gezamenlijke of overlopende daken. Om het groen in de stad en mooie dakterrassen uit te breiden zijn we op zoek naar manier om gezamenlijke daktuinen aan te leggen.
  • Inpandige fietsenstalling voor binnenstadbewoners: er zijn veel fietsrekken in het centrum, maar bij gebrek aan bergingsruimte willen veel bewoners hun fiets ook droog en veilig op een centrale plek kunnen stallen. We zijn op zoek naar een locatie (bijvoorbeeld Rozet) waar en ruimte en gelegenheid is voor een inpandige stalling.
  • Zorgloket binnenstad: in de binnenstad wonen overwegend jonge mensen, maar er woont ook een grote groep ouderen. Een zorgloket voor de binnenstad is een leuke manier om mensen met vragen of beperkingen in contact te brengen met buurtbewoners die hun kunnen helpen.
  • WhatsApp groep binnenstad: een gezamenlijk communicatiemiddel maakt het makkelijk om in de buurt en richting serviceverleners te communiceren. Op de app kunnen dagelijkse zaken zoals zwerfvuil, snoeiwerkzaamheden en vrachtverkeer dat winkels bevoorraad gedeeld worden. Dit versterkt de sociale controle en saamhorigheid in de binnenstad. Bijkomend voordeel is dat overlast en criminaliteit duidelijk in beeld komt en onder de aandacht van gemeente en politie wordt gebracht.

Zelf aan de slag in de Arnhemse binnenstad?

Heb jij ook een idee of een leuk initiatief? Meld het dan aan de redactie via redactie@arnhem6811.nl. Wil jij een idee uitwerken en het opzetten? Meld je dan aan als vrijwilliger! Dat kan via info@arnhem6811.nl.

Aanvraagformulier wijkbudget

Liever het aanvraagformulier Wijkbudget downloaden en handmatig invullen?
klik hier voor het aanvraagformulier en hier voor de spelregels en voorwaarden.

Stuur ons een bericht!

12 + 12 =