Vraag 6:
Er is een wijkbudget dat we jaarlijks kunnen besteden. Waar zouden
we dat volgens jou aan moeten besteden?
Beantwoord: 536reacties op de open vraag.

Inrichting

 • Als er nog geen plan is voor de herinrichting van de binnenstad nu er minder behoefte aan winkels is, het maken van een plan en uitvoeren van dit plan.
 • Koop leegstaande panden op, zoals het pand langs de Varkensstraat/Tullekensteeg en maak er een mooi plein van met dag horeca.
 • hekken kopen om de toegang tot parkeerplek van de blauwe golven te blokkeren
 • toegankelijkheid, inclusie en communicatie bevorderen, ook dove en slechthorende, rolstoelers etc. doen graag mee… we worden steeds ouder, bestrating is puinhoop
 • FIETSENSTALLING VOOR BEWONERS

Sociaal

 • Sociale zorg
 • Aansluiten bij bepaalde nationale acties zoals oranjefonds of burendag
 • Sponseren van gezamenlijke activiteiten bewoners

Ontspanning

 • leuke dingen voor oudere mensen
 • Workshops
 • Ruimte om te knutselen bewoners hebben meestal geen schuur in de binnen stad
 • In de stad kent niemand z’n buren. Een borrel of bijeenkomst versterkt de saamhorigheid
 • meerdere activiteitengroepjes in ’t centrum
 • er moet meer gedaan worden voor de creatieve jeugd

integratie

 • integratie voor immigranten

Onderhoud

 • Afmaken gele rijders plein en beter onderhoud aan het gras. Het is een droevig veld geworden
 • Reinheid

Groen/speel

 • Onderhoudt groen
 • Onder verfraaiing van de binnenstad versta ik Groen
 • veel meer groen en bankjes, rustplekken. Miniparkjes
 • Het inzetten voor het verbeteren van de lucht qualiteit en meer groen in onze stad
 • Verduurzaming
 • Vergroening
 • Meer groen en bomen
 • meer groen van formaat
 • Extra groen voorzieningen, speelplekken voor kinderen
 • Verduurzaming van de wijk
 • speel gelegenheden voor kinderen

Arnhems hart

 • Er zijn meerder platforms voor de binnenstad. Dat vind ik raar. Krachten bundelen graag. Van de anderen hoor ik trouwens vaker iets dan van jullie terwijl die geen budget hebben zeggen ze.
 • Waarom bestaat er én de 6811groep voor bewoners én Arnhems Hart? Of bestaan er nog meer groeperingen?
 • Samenwerken met bijv. Arnhems hart.
 • Samen sterk voor gemeenschappelijke belangen.
 • Acties om gezamenlijk op te trekken om de buurtbelangen te behartigen.

Diversen

 • Leegstand panden, schoonhouden van de binnenstad, parkeervoorzieningen vergunninghouders
 • Samen de stad mooi, bereikbaar, groen en veilig maken, met nadruk op extra veel cultuur
 • Tegen gaan van leegstand zie Rijnstraat oude Aphrodite

Innovatie/collectief

 • Winkeliers en bewoners samen (toekomst)plannen verkennen
 • Projecten waarbij je bij inwoners/ondernemers centrum ‘ buurtgevoel’ vergroten en samen verantwoordelijkheid word gedragen voor een schone, veilige buurt. Geen samenhang in de stadskern
 • samenwerking met vervoersbedrijven bv (vrachtverkeer en bezorgers). Horeca: bewustmaken van geluidsoverlast
 • Samenwerking met duurzame winkels zoals kledingbibliotheek
 • Stimuleren van kleine ondernemingen Dus geen eigen initiatieven, maar aansluiten en versterken van andere
 • buren(buurt)hulp door middel van vraag en aanbod bij elkaar brengen

Veiligheid

 • Meer toezicht op bijv hang jongeren in Molenkom ook afval door deze groep iets voor verzinnen

Geen mening over budget

 • Geen
 • vind het vreemd dat een clubje geld krijgt om dingen mee te doen
 • Geen mening over besteding wijkbudget
 • geen idee wat het budget is, dus ook lastig te beantwoorden
 • Weet niet
 • Afhankelijk van de grootte van het budget

Straatvuil

 • opruimen zwerfrommel en toezicht