Vraag 3: Bij vertegenwoordiging van de bewoners hoort ook communicatie.
Waarover zou je door ons geïnformeerd willen worden? (meerdere keuzes mogelijk)


Reacties op de open vraag 3:

Meepraten/deelnemen

 • Hoe je je met jullie kunt bemoeien en meepraten
 • Bijeenkomsten voor bewoners over belangrijke onderwerpen in Arnhem en binnenstad
 • Bijeenkomsten waar info gegeven wordt

Bereikbaarheid/zichtbaarheid

 • Tot nu toe stelt 681 niet veel voor of hoor ik er erg weinig van.
 • Wat doen jullie eigenlijk?

Informatie/communicatie

 • info over bestemmingsplannen in de wijk
 • waar jullie mee bezig zijn
 • Vordering bouwplannen van nieuwe flatgebouwen etc
 • over de verzonken containers in onze stad die we zo schoon willen houden
 • overheidsregelingen, waaronder omgevingsvergunningen die niet meer via informatie weekkranten worden gepubliceerd
 • Culturele plekken
 • ontwikkelingen betreft plannen verplaatsen van de week markt richting centrum, geen positieve ontwikkeling betreft overlast bewoners
 • Communicatie is leuk, maar luisteren en de klachten serieus nemen van de bewoners zit er niet in. Misschien kan er een uitdraai gemaakt worden van de laatste 10 jaar hoe veel klachten van
  overlast is gemeld bij de politie/gemeente over wil parkeren, geluidoverlast, ruzies, afval etc is over de blauwen golven.
 • Plannen rond feestaardvarken
 • Wat gaat de gemeente doen met de leegstaande panden. Voorbeeld: pand aan de achterzijde Korenmarkt, langs de Varkensstraat en de Tullekensteeg
 • Informatie over nieuwe bouwprojecten
 • Met wie contact over steeds terugkerend vuil
 • Waarom hebben we nog altijd geen subsidie voor groene dakken: dat past toch bij verdere vergroening van de stad (en mooier stadsgezicht dan al die zonnepanelen).
 • bevordering van de communicatie vanuit de gemeente… het slechtste voorbeeld is transitie huisvuil en ondergrondse containers… ze gaan niet open, worden verplaatst zonder melding.
  papier is nu verdwenen het meest zware van alle vuil… dove en slechthorende mensen kunnen niet telefoneren, je blijft verstoken van info,
  geen up to date kaart online te vinden waar nu welk afval te brengen

Veiligheid

 • Veiligheid
 • Meer budget voor camera’s (bijv. in de Vossenstraat ter hoogte van trap naar Molenkom)
 • Aanpak en meldpunt drugsoverlast
 • Drugswinkels zoals Upstairs en hoek Beekstraat/Klarestraat

Diversen

 • aanvragen en verlenen vergunningen horeca
 • Alles
 • Sociale activiteiten