Vraag 2: Natuurlijk zijn er ook minder leuke kanten. Wat vind je het meest
vervelend?(meerdere keuzes mogelijk)

 

Reacties op de open vraag 2:

Fiets

 • fietsruimte wordt met autoruimte samengevoegd
 • door het teveel aan kleine appartementen wordt het een fietsoerwoud
 • gecombineerde fietspaden; dus fietsen in 2 richtingen aan 1 kant van de weg… erg onoverzichtelijk
 • Ik woon in de bakkerstraat en niemand kan z’n fietsen kwijt zonder 10 min te lopen
 • Handhaving schiet tekort mbt fietsers in de binnenstad. Zeer irritant. We hebben Marcouch hierover aangesproken, maar er verandert niets, integendeel.
 • Scooterrijders door het wandelgebied van het centrum
 • Overvolle fietsenstalling
 • Handhaving op scooters Betere controles door handhaving
 • Jongeren op scooters erger dan fietsers
 • Weinig fietsenstallingen
 • fietsparkeerplekken
 • Na het plaatsen van de fiets rekken enige tijd terug zou er beter gehandhaaft worden tav losse fietsen. Helaas is hier weinig van te merken.
 • fietsparkeer mogelijkheden voor bewoners in winkelstraten is beperkt.

Verkeer/parkeren

 • Parkeermogelijkheden vergunninghouders
 • Racen op de Rijnkade
 • Parkeren auto’s gasten
 • Parkeerproblemen voor bewoners van de binnenstad
 • parkeervergunningen te beperkt en nog teveel “vrij”parkeren waardoor bewoners geen plek meer hebben.
 • Parkeergelegenheid bewoners
 • parkeerprobleem voor vergunninghouders
 • Parkeren voor vergunninghouders
 • Beperkt aantal parkeerplaatsen,
 • Parkeren op de blauwe golven! Ongelovelijk dat hier geen einde aan gemaakt wordt! Ooit bedoel voor de parkeerdrukte, nu de grootste ellende/overlast voor de bewoners sinds 2010
 • voor bewoners van de binnenstad vaak moeilijk een parkeerplaats voor de auto te vinden
 • Snelheid auto’s eisebiusbuitensingel ‘ busstation – oude V&D naar rotonde
 • Eusebiusbuitensingel met hoge snelheden
 • Twinkel platte TV en musis (de busoversteek plaats) is on georganiseerd, zeker met de automobilisten die er tussen doorschieten.
  Daarnaast de oversteekplaats tussen stoplichtsteenstraat en Lunchroom Croissanterie Duo (waar de drempel ligt) is niet te begrijpen.
  Automobilisten rijden daar gewoon door, enorm gevaarlijk voor voetgangers.
 • Utrechtsestraat, hier wordt veel te hard gereden en er is veel verkeer. Geeft veel lawaai
 • Ring van Arnhem, heel erg druk
 • Geluidsoverlast scooters
 • Te weinig parkeerplaatsen
 • Parkeer overlast
 • slechte bereikbaarheid Bergstraat
 • lade en losse vergunning als vrijplaats voor langdurig parkeren
 • Gebrek aan parkeerplatsen.
 • verkeersdrukte aan Jansbuitensingel
 • verkeer dat veel te hard rijd! Geen snelheidscontrole (flitspaal) meer!!!
 • Scooters van bezoekers
 • illegaal parkeren auto”s op plekken voor vergunninghouders
 • teveel rode stenen. Geen onderscheid, fietsen , voetgangers.Net een woestijn
 • geluidsvervuiling, airco’s die herrie maken, bussen/vrachtwagens bouwverkeer dat ze rustig een half uur stationair onder je raam laten draaien, zonder dat er iets gebeurt of zelfs zonder
  dat er iemand in dat apparaat/tractor/bus zit! Het schijnt allemaal herrie te moeten maken. In de zomer de motorrijders die door de stad knallen enz.
 • Bereikbaarheid centrum (alles 1 richting) en weinig parkeerplaats
 • voor bezoekers weinig parkeerplaatsen vooral op zaterdag
 • Hard rijden rondom Trans
 • Slechte verkeers doorstroming binnenstad tijdens spitsuren en donderdagen
 • Overlast taxi’s, centrumring waardoor je ver om moet rijden naar noordelijk gelegen Arnhem
 • Parkeerproblemen
 • De verkeerssituatie bij Focus
 • auto’s raceren

Verlichting

 • Verlichting met name tussen de steenstraat en bushaltes velperplein (voor de musis), daarnaast de oversteek plaatsen tussen aan beide kanten van de musis is dramatisch
 • de lampen zijn te fel

horeca

 • stankoverlast horeca
 • Verlies/beperking van openbare plekken voor creatieve (alternatieve) jeugd/jongeren
 • Verloedering van de binnenstad door leegstand voormalig horecagelegenheden
 • Afval containers van de horeca en het ophalen/legen van deze containers.

Winkels

 • Leegstand van winkels en winkels die op koopavond (vroeg) dicht zijn
 • Minder sandwichborden in de binnenstad.
 • Reclameborden enz. op trottoirs / rijbaan
 • Lawaai door Afzuiging en airco
 • Koel- warmtesystemen geluid van winkels

Diversen /hondenpoep

 • Hondenpoep
 • Hondenpoep
 • Dog poop on the streets
 • er is regelmatig hondenpoep in het centrum en de looierstraat lijkt wel een hondenuitlaatplaats.
 • Hondenpoep
 • Er zouden hondenuitlaatplaatsen moeten komen i.p.v. Het Gele Rijdersplein daar nu voor te gebruiken.
 • allesbranders op hout worden fout gestookt; halve centrum stinkt door 1 foutstoker/woonboot. GIFROOK!
 • Overlast door honden, poep en blaffen
 • Veel hondenpoep op de stoep en in winkelstraten
 • Hondenpoep
 • Hondenpoep
 • Hondenpoep
 • Honden poep op straat er moet bekeuring komen voor baasjes die niet opruimen of een hondenuitlaatplaats regelen
 • Hondenpoep in park jansbuitensingel
 • Wildplassers
 • ongevraagd vertegenwoordigd worden

Evenementen

 • vervuiling ‘musispark’ na evenementen!
 • Overlast Koningsdag
 • beperkte promotie van acitiviteiten (paar jaar geleden beter op de hoogte gebracht van (city)promotie

Gemeente/daklozen

 • Leuke initiatieven als Kledingbibliotheek krijgen geen steun van gemeente, buurtorganisaties, etc.
 • Er zijn de laatste tijd veel verwarde daklozen
 • opvang zwervers onder de maat
 • Slecht onderhoud
 • Bedelaars/zwervers
 • Overlast zwervers
 • overlast van zwervers
 • Daklozen (oa in parkeergarage)
 • ribw woongroepen verwarde mensen
 • Zwervers op straat/openbare plekken zoals parkeergarages
 • Veel daklozen en mensen met psychische problemen (triest)
 • Zwervers bedelaars
 • Veel zwervers
 • Werktijden van stratenbouwers
 • Geluidsoverlast buren en bouwwerkactiviteiten
 • ergerlijk veel kauwgum op straat

Wonen

 • isolatiemateriaal in de tuin van de bouw en urinerende mannen
 • overlast bouwverkeer
 • plaatsing psychiatrische bewoners tussen normale bewoners
 • veel te weinig speel plekken voor kinderen
 • Te weinig speelplekken voor kinderen
 • Ik mis speelplekken voor kinderen

 Groen

 • Dat er veel groen uit het straatbeeld verdwenen is (hanggroen)
 • Gebrek aan groen
 • De waanzinnige grote onhandige corton stalenbakken in de binnenstad. Deze zien er totaal niet uit en dragen niets toe.
 • Er zouden meer groen plekken kunnen komen

Veiligheid/drugs

 • drugs verhandeling, loopjongens
 • drugsgebruik in openbare ruimte
 • De grote hoeveelheid camera’s, ja kan je niet meer over straat begeven zonder gefilmd te worden
 • Auto’s die overal stilstaan voor bezoek coffeeshop
 • Veel vandalisme
 • Stank verspreid door sisha lounges.
 • Lachgas, drugsgebruik
 • Urineren en dealen in bastionstraat
 • te veel probleemgevallen in sociale huurwoningen (buitenkant centrum)
 • Overlast parkeren bezoekers coffeeshops bij de St.Catharinaplaats
 • drugs met name de joints

Afval/vuilnis

 • Te weinig vuilnisbakken
 • De ondergrondse containers worden straks een geurspoor dor de binnenstad,
 • Het nieuwe diftar-beleid en de wijze waarop dat wordt doorgeduwd
 • Bereikbaarheid Ondergrondse containers (daarnaast dat die ook nog eens kleiner worden gemaakt)
 • Afvalcontainers horeca en het ophalen van het afval door de afvalverwerkers.
 • Frequenter afvalbakken legen, met name tijdens evenementen en in de binnenstad.
 • ophalen plastic zakken PMD 1 x per 2 weken
 • verkleinen van afval containers, breng bijna om de dag anders te zwaar voor iemand tegen de 80 jaar
 • Vele delen zoals de Janspoort worden niet of nauwelijks schoongemaakt!

Geluidsoverlast

 • de kloken van de Eusebius Kerk vanaf 8.00uur s ´ochtends elke 15min!. en de klok-concert zaterdag om 10.00uur. Ik snap wel dat de klok maakt “lawaai”, maar een liedje elke 15min is ietsjes te veel
 • Veel herrie op straat vooral op de vrijdagen en zaterdag nachten.. en het het heel vroeg laden van vrachtautos voor 07:00 en als laatste Aannemers die echt voor 07:00 al een enorme herrie maken als er aan een winkel wordt gewerkt.
 • ’s Nachts geluidsoverlast op straat (muziek, geschreeuw) politie doet niets zonder aansporing
 • Stank en geluid cruiseschepen in winter-periode
 • Uitstoot van de boten (vettige zwarte smurrie)
 • geluidsoverlast horeca, er moet wel bedrijvigheid mogelijk kunnen zijn. Maar ik zou graag mijn eigen tv wel kunnen horen
 • Geluidsoverlast begeleid wonen 94 singels die uitnodigen tot (te) hard rijden
 • cruiseschippen aanleegd tussen de Frostbrug en Mandelabrug met draaiende motoren-geluidsoverlast en luchtvervuilend