Vraag 16:

Hier kun je nog iets aan ons kwijt.
Ook kun je een antwoord toelichten.

Reacties op open vraag

Verkeer

 • Misschien gaan jullie er niet over, en vrijwel zeker zal jullie budget hiervoor niet afdoende zijn :),
  maar waar volgens mij iedereen gelukkig van zou worden is: een onderdoor of bovenlangs creëren op 2 plaatsen aan de Jansbuitensingel:
  1) Bij Musis richting Steenstraat,
  2) De oversteek naar het station bij het Rabobank gebouw.
  Misschien is daar al over gedacht en is het idee af geserveerd, maar ik denk echt dat bewoners, winkeliers, automobilisten, voetgangers, fietsers en bezoekers hier enorm blij van zouden worden!
  Wellicht kan dit idee (wederom) eens bij de gemeente neergelegd worden?
 • graag nog meer parkeerbeleid handhaven.
 • parkeer problemen
 • Op donderdagavonden en op zaterdagen is parkeren bijna onmogelijk, er zouden meer vergunningsplekken moeten zijn. Het aantal uren voor bezoekersvergunning vind ik erg weinig.
  Zou fijn zijn alsjeblieft extra uren kan ‘kopen’
 • Het in – uitrijden met de auto zou voor de binnenstadbewoners makkelijker moeten worden. Ook zij hebben wel eens bezoek van mensen die moeilijk te been zijn.
 • beter beleid op de Rijnkade m.b.t. verkeer/voetgangers, hier laat de gemeente het echt afweten 94 Elk jaar wordt toegezegd dat bij geluidsoverlast veel controle is bij evenementen. En elk jaar hebben we hetzelfde probleem Er veranderd dus niets!
 • Bewoners Rijn-bovenkade toestaan om met de auto 24/7 bij hun woning te komen i.v.m. in / uitladen goederen en passagiers.
 • zorg dat er betere en betaalbare parkeerplekken komen.
 • Beter handhaven op verboden parkeren van scooters op de troittoirs ( thuisbezorgdiensten)
 • De Singel die gebruikt wordt als race-baan. In de zomer de voorbij razende motoren. Jammer dat er geen snelheidsremmende effecten worden ingezet zoals snelheidscontrole, verkeersdrempels.
 • Ik hoop dat ondanks het feit dat parkeren in iedere stad en in meerdere wijken een probleem is, de gemeente/de wijk wel rekening houdt met het feit dat er momenteel veel gebouwd wordt voor twee verdieners. Waardoor mensen, zoals in ons geval, beide een auto nodig hebben. Ook op tijden waarbij zij geen beroep kunnen doen op het OV. Momenteel is het zo geregeld dat wanneer je één parkeerplek op eigen terrein hebt je geen gebruik kunt maken van een parkeer/ bewonersvergunning. Terwijl wanneer je geen parkeerplek op eigen terrein hebt je deze beide wel kunt aanvragen.
  Hiermee word je in mijn ogen benadeeld wanneer je hebt bijgedragen aan het creëren van extra parkeerruimte voor de gemeente binnen een woningproject.

Kunst en cultuur

 • Graag veel aandacht (tijd, ruimte, budget) voor kunst en cultuur (muziek, dans, beeldend) omdat het leven van iedereen mooier maakt

Winkels

 • Kledingbibliotheek steunen; immigranten integreren, iets voor natuur/klimaat doen
 • winkelleegstand een probleem, de huren moeten omlaag.
 • Achterkant van de Primark (Zwanenstraat) moet mooier en meer gastvrij worden. Misschien iets te overleggen met Primark?

Diversen

 • Op het moment al betrokken bij diverse projecten als vrijwilliger bij SWOA, wellicht in de toekomst meld ik mij aan als vrijwilliger bij uw organisatie
 • waarom zijn er geen ondergrondse containers voor plastic en papier
 • De stad is prachtig en daar moeten we zuinig op zijn ,jong en oud.
 • Mijn complimenten voor het schoonhouden van de binnenstad. Na activiteiten denk ik wel wat een zooitje maar vrij snel is het weer opgeruimd.
 • Wellicht nog een enquete om concrete kleine/grote ideeen te verzamelen van bewoners, en kijken welke goed ondersteund kunnen worden, financieel of met mankracht.
 • Bewoners meer informeren over bestemmingsplan van wijk.
 • Het gele rijders plein zou worden opgeknapt. Na het slecht inzaaien van het nieuwe gras ziet het veld er troosteloos uit. Wat gaat er met de pergola gebeuren. Zet eens door. Na het klaarmaken van het plein is er oude verlichting teruggeplaatst en dat ziet er niet mooi uit. Komt het aardvarken hier te liggen? Dat zou echt super mooi zijn
 • Geen verandering om de verandering
 • Wens is een fietsenstalling die op slot kan voor bewoners (zoals onder wkc kronenburg)
 • Ik woon op de weerdjesstraat, is dat het Rozetkwartier?
 • Ik weet eigenlijk vrij weinig van jullie organisatie. Ontvang wel het krantje en soms stuurt een van de buren iets door. Ik vraag me af of jullie ook initiatief nemen om de overlast van Koningsdag tegen te gaan? Gezamenlijk bedoel ik.
 • De eerste 2 vragen zijn wat eigenaardig opgezet. Wat de opsteller als positief ziet kan een ander negatief zien.
 • Het zou heel mooi zijn als de charme van de ‘oude Siepsepoort’ kan terugkeren. Ik bedoel het fraaie metselwerk. Nu is het weliswaar functioneel maar sfeerloos beton. Zou er wellicht een front van stenen voorgezet kunnen worden? Van mij zou hier een deel van het budget naartoe mogen gaan! Het zou de charme van de binnenstad enorm verhogen!
 • ik bestrijd de legitimiteit van de vertegenwoordiging. Geeft de gemeente de gelegenheid individuen opzij te zetten, want ja 6811 !

Complimenten

 • Bedankt voor jullie inzet! Het huis aan huis verspreide blad wordt zeer op prijs gesteld. Helaas ontbreekt het mij aan tijd om mij als vrijwilliger aan te melden
 • Jullie verrichten echt goed werk, ga zo door
 • Ik vind jullie inzet formidabel, ik ben benieuwd naar de uitkomsten van de enquete. Ik hoop tevens dat er een buuthuis gerealiseerd kan worden als mooie ontmoetingsplek voor de binnenstatters.
 • Fijn dat jullie er zijn!
 • goed initiatief en is al veel verbeterd.
 • wens jullie veel succes
 • Ik vind het goed dat dit soort enquêtes worden opgesteld om een beeld te krijgen wat de inwoners van de binnenstad daadwerkelijk vinden,
  mits er wat met de uitkomst wordt gedaan natuurlijk.
  Goed bezig!
 • Fijn dat jullie je op deze manier inzetten
 • Bedankt voor jullie goede inzet
 • Ga zo door! ?
 • Dank voor jullie inzet!
 • De enquête zelf is ook een goed initiatief!
 • SUCCES MET JULLIE WERK VOOR DE BINNENSTAD
 • Fijn dat jullie zo contact opnemen. Ik heb kennelijk een “zetje” nodig om wat actiever te worden in mijn eigen buurt
 • Dit is een goed initiatief:
  1)besturen kan ook van onderaf
  2)de mening van betrokkenen vragen is nuttig
  3)ernaar luisteren is even belangrijk
 • Een pluim voor alle vrijwilligers! Bij welke club ze dan ook horen. Ook de mensen die maandelijks he Centrum schoonmaken!

Arnhems Hart

 • Mensen verschillen en daarom zijn meerdere bewonersorganisatie oke. Jammer is dat deze bewonersgroepen weinig tot niet met elkaar praten en daarmee veel daadkracht naar de gemeente verloren gaat. Door de krachten te bundelen komen we eerder verder.
 • Vreemd dat wij gewezen worden via een flyer op het bestaan van Arnhem6811. Veel informatie krijgen wij reeds al via Arnhems Hart en hun maandelijkse buurttafels en andere activiteiten.
  Ook de website van hun geeft veel informatie waar we enorm blij mee zijn. Eigenlijk zouden jullie daar een voorbeeld aan moeten nemen als jullie zeggen dé aanspreekpunt te zijn voor bewoners en gemeente. Helaas voor jullie maar wij blijven bij Arnhems Hart als bewoners.
 • Waarom meerdere buurtgroep en in ons centrum? Coehoorn, 6811, Arnhems hart en misschien nog wel meer! Samenwerken zou meer kracht betekenen, meer subsidiegeld. Betere coördinatie etc.

Gemeente

 • In de bijna tien jaar dat ik in de Koningstraat woon heb ik het allemaal alleen maar achteruit zien gaan.
  Bestrating ligt slecht en is goor, overdag veel fietsers door de binnenstad, scooters ’s avonds door de binnenstad.
  Erg onduidelijk en ronduit slecht beleid rondom afvalinzameling en zo verder. Genoeg redenen om over 1-2 jaar te vertrekken.
 • Het Diftar-beleid staat al uitgebreid onder de aandacht, maar ik vind dit echt een ding: het verkleinen van de afvalopeningen zal het zwerfvuil alleen nog doen toenemen,
  dat terwijl er genoeg onderzoeken zijn die het falen van Diftar hebben aangetoond. Ik vind dat we bij het begin van de keten moeten beginnen: als fabrikanten besluiten
  hun producten minder hysterisch te verpakken, scheelt dat een heleboel restafval wat moet worden afgevoerd. Om goed en correct na te scheiden,
  zou je er een hele studie van moeten maken. Ik vind niet dat deze verantwoordelijkheid bij de burgers moet worden gelegd.
 • Er wordt veel gesproken tegenwoordig over leefbaarheid in de stad. Ik vind dat er dan ook meer rekening gehouden moet worden met het feit dat er mensen wonen in de stad.
  Dus geen bouwactiviteiten/wegwerkzaamheden in het weekend en ook niet vóór 7:00 uur in de ochtend! Niet tussen 6:00 en 7:00 al met een hoop kabaal de voertuigen onder
  je raam zetten alles stationair laten draaien en tegen 8:00 uur pas echt aan het werk gaan. En ná 18:00 hooguit 19:00 uur mag het wel klaar zijn met het kabaal.
 • Klachten moeten makkelijker door gegeven kunnen worden
 • De gemeente zou vaker de straten moeten schoonhouden en “zwerffietsen” moeten verwijderen
 • Het zou een goed plan zijn om met de nieuwe afvalregels de “kraak” weer in te zetten, vooral om het dumpen van afval te voorkomen. Misschien eens in de twee of drie maanden.
 • graag meer aandacht voor schoonmaken van de Janspoort. De veegwagen slaat het meestal over en de stofzuiger loopt alleen strak door het midden
 • Betere onderhoud aan de door de gemeente aangekochte kunstwerken zoals bv: de Aku fontein, kustwerk aan de Nelson Mandelabrug (verlichting is al jaren stuk)
 • jammer als je een wethouder (groen links) mailt over de buitenruimte dat je geen antwoord krijgt. niet netjes
 • De nieuwe manier van vuilniszakken die kleiner gaan worden is belachelijk en ook dat er te weinig containers zijn. afstand tot de container is te ver.
 • een compliment voor fixi. goede communicatie na melding. heel toegankelijk en snelle opvolging.
 • Zou graag willen dat regiotaxi Avan in de avonduren de stad in kan rijden, voor oudere mensen die de kinderen bezoeken.

Wonen

 • Er zijn nu heel veel appartementen aan de Jansbuitensingel verschenen en er komen er nog meer bij. Tijd dat daar ook aandacht aan besteedt wordt
 • Ik ben erg te spreken over de ontwikkeling van de binnenstad! Ik hoop dat dit zich voortzet, bijvoorbeeld bij de Rijnkade.
 • Plan van aanpak voor leegstand Jansbinnensingel
 • Er wordt geen rekening gehouden met bewoners maar alleen met winkels tijdens werkzaamheden. De straat wordt opengebroken en de werkmensen beginnen om 7.15uur met stenen in ijzeren containers te gooien. Ik snap dat er vroeg begonnen wordt zodat men vroeg klaar is maar iets minder geluidsoverlast zou leuk zijn voor de bewoners.
 • Meer (Kinder)speelgelegenheden
 • De Molenkom is een wijkje opzich. Misschien is er een mogelijkheid tot samenwerking met de bewonerscommissie.
 • Ik vind Coehoorn geen centrum maar een zelfstandige woonbuurt. Echter door verkoop van huurwoningen en daardoor meer kamerverhuur met meer
  geluidsoverlast verliest deze wijk veel woonplezier. Ik had hier oud willen worden maar wil nu zo snel mogelijk weg.
 • pak de leegstand van voormalige horeca aan en maak er iets fraais van. De binnenstad verloedert al jaren hierdoor
 • De binnenstad is een kermis geworden waar bewoners slechts figureren
 • Ik zou graag weten of en welke plannen er zijn voor het Bolwerk waar wij wonen. En we zouden graag zien dat de blauwe golven een groen park worden. Of zijn die plannen al helemaal van de baan.

 Groen

 • Er is duidelijk te weinig groen in/om de binnenstad; het heringerichte gebied rond de Eusebiuskerk is veranderd in een steenwoestijn. Waarom wordt er in die zin niets gedaan bijvmet het braakliggende gebied bij de Mandelabrug..?
 • 6811 – mooier & schoner
 • Wij vinden het de meest verschrikkelijke vorm van Binnenstad bederf, dat de gemeente heeft beslist, dat het aardvarken en daarmee ook het prachtige stukje Veluwe moet wijken voor bakstenen.
 • Meer groen in het centrum.
 • Ik vind het positief dat er al veel meer groen in de stad is, zoals bij het Gele Rijdersplein. Er zijn nu geen auto’s meer maar bomen en gras. Erg fijn!
 • Het feestvarken moet blijven liggen
 • Ik hoop, dat het aardvarken bij Rozet mag blijven, daar het iets bijzonders aan het geheel geeft.
 • In de Kleine Oord graag bomen planten. Deze straat is erg kaal. Zuilvormige bomen. De bestrating in het Kleine Oord is een paar keer open gemaakt voor kabels.
  De bestrating is niet goed gedaan. Hobbels, niet vlak etc. Lastig met rollators, struikel gevaar en vooral niet mooi. Even met een trilplaat overheen gaan.
 • Duurzaamheid gaat voorop naar mijn idee, het inzetten voor meer groen en minder afval lijkt me een mooi streven!

Veiligheid

 • Erg veel last van hang jongeren in brugje dat naar Molenkom loopt. Dochter voelt dr niet veilig en altijd erg veel afval staan ook geen prullenbakken etc
 • De binnenstad van Arnhem is alom een prettige wijk om te wonen. Wel is ‘s-avonds veel agressie op de korenmarkt (en om die reden kom ik er niet),
  en hoop ik dat er genoeg wordt gedaan voor de vele sympathieke daklozen die ik spreek.
 • Vooral s’avonds voel ik me niet meer veilig na 20.00 uur, lopen ongure figuren rond en komen af op drugswinkels,daarom ook meer camera’s in de binnenstad.
  Tevens sluiten van de bovengenoemde drugswinkels.

Overlast

 • Mijn wens zou zijn dat bewoners minder geluidsoverlast hoeven te verduren. Vooral restaurantpersoneel dat op geen enkele manier rekening houdt met bewoners. Ik denk dat regels moeten komen dat bepaalde handelingen die geluidsoverlast veroorzaken binnen bepaalde tijden. Én daar zou dan ook strikt op gehandhaafd moeten worden aangezien ik heb geprobeerd een gesprek aan te gaan maar dat werd géén fijne ervaring. Daarna werd de overlast eigenlijk alleen nog maar groter probleem.
 • Ik word al jaren gepest (gestalkt ) Politie doet niets wegens gebrek aan bewijs, kunnen jullie mij eens helpen? Al ws het maar met een gesprekje, ik word er ziek van……..
 • uitgaansleven op donderdag niet te harde rond fiets stalling Willemsplein
 • Janssteeg is mijn woonstraat. Hier is ontzettend veel onrust wat betreft wildplassen, drugsgebruik, hangen, afval etc. Geluidsoverlast, jatten van fietsen. Zou fijn zijn als er camera’s kwamen.
 • Hondenuitlaatplekken realiseren laat hondenbezitter uitwerpselen met poepzakjes opruimen.
 • Vernam dat er voornemens zijn om de weekmarkt te verplaatsen rondom de Eusebiuskerk. Mijn mening moet een markt op een groot plein staan en zeker
  niet verdeeld en in de buurt van woningen. Overlast bij opbouw, auto’s en herrie en de troep die achter gelaten wordt
 • Wat ik als hinderlijk ervaar is de steeds meer herrie in de stad met name in de avond en nachtelijke uren. Niet alleen van schreeuwende mensen maar ook horeca gelegenheden met bijbehorende toeleveranciers die steeds vaker in de vroege nacht of ochtend lawaai veroorzaken.
 • Er zijn veel positieve ontwikkeling maar handhaving schiet op veel onderwerpen tekort terwijl ze wel aanwezig zijn. Bedelaars, scooters, op straat in portieken overnachten.
  Het overleg tussen bewoners en handhaving moet intensiever
 • Er ligt vaak honden poep voor mijn deur of straat en mensen maken het schoon op mijn trap! Please doe er iets aan! Ik vind dat de handhavers ook hier voor boeten mogen uitdelen!