Uitkomsten enquête Koningsnacht & Koningsdag 2019 
 (Binnenstad Arnhem)

Als eerst willen wij iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen. Met de uitkomsten willen wij de organisatie adviseren op de volgende punten:

• Na te denken over de regels met betrekking tot het bass-niveau en het geluidsniveau (DB);
• Plaatsen van toiletcabines (Dixies) op meerdere plekken, zowel in het centrum, stationsgebied en in het Coehoorn (Bergstraat);
• Verankeren toiletcabines- ze worden vaak omgegooid, met als gevolg veel stankoverlast;
• Beter controleren op wildplassers;
• Opstellen van regels met betrekking tot opbouwen podia (niet nachts opbouwen).

Maar liefst 690 Arnhemse inwoners hebben de enquête ingevuld. Hiervan wonen 188 respondenten in onze postcode 6811. Daarnaast hebben nog 33 mensen die niet in Arnhem wonen de moeite genomen om de enquête in te vullen. De resultaten van de enquête zijn opgesplitst in 6811-bewoners en overige Arnhemse inwoners. De ingevulde enquêtes van mensen buiten Arnhem zijn niet meegenomen in de resultaten, omdat er hiervoor te weinig respondenten waren om juiste uitspraken te doen.

We denken dat het hoge aantal ingevulde enquêtes komt door alle ophef van het geluid tijdens Koningsnacht en Koningsdag. Dat neemt niet weg dat wij blij zijn met het aantal respondenten. Wij hebben de respondenten gevraagd wat ze vonden van: het feest, het geluid, de bezoekers, hun veiligheidsgevoel en of ze nog verbeterpunten hebben voor volgend jaar. Het doel van deze enquête is om de uitkomsten mee te nemen naar de evaluatie van het feest. Als bewonersplatform hebben wij een adviserende rol, wij kunnen niemand iets verplichten. Onze mening wordt meestal op prijs gesteld door de organisatie, de gemeente en de bewoners.

Wij hebben bewust gekozen om iedereen die in Arnhem woont mee te nemen in deze enquête. Zo kunnen wij beoordelen of bewoners van de binnenstad het feest anders hebben beleefd of een andere mening hebben dan bewoners elders in onze stad.

Bewoners van de Arnhemse binnenstad geven het feest een 6,9 ten opzichte van de overige Arnhemmers die het feest een 7,0 geven. Het verschil is minimaal. De bewoners van de binnenstad hebben zich in het algemeen veilig gevoeld en zijn redelijk goed geïnformeerd geweest. Op een schaal van onveilig 0 <-> 5 zeer veilig geven de binnenstadsbewoners het veiligheidsgevoel een 3,78, de overige Arnhemmers een 4,02. Wij vinden het cijfer hoog en dit komt door het goede optreden van politie, handhavers en burgemeester volgens meerdere bewoners.

Verder is opgevallen dat niet iedereen het niveau van het geluid als overlast heeft ervaren. Zo geven bewoners van 6811 het geluid een 2,75 (schaal: geen last 0 <-> 5 veel last van geluid). De overige Arnhemmers geven de overlast van het geluid een 2,32. Wel geven veel bewoners aan dat ze de bass als vervelend ervaarden. Andere hebben het geluid niet als overlast ervaren omdat ze zijn ingesteld dat dit soort overlast hoort bij het wonen in de binnenstad.

De overige uitkomsten van de enquête kan je vinden op de volgende bladzijden. In bijlage 1 & 2 zijn alle opmerkingen van bewoners opgesomd.

NB: doordat er 188 binnenstadsrespondenten zijn meegenomen bij de uitkomsten, moet er rekening gehouden worden dat de uitkomsten een foutmarge van 7% kunnen hebben. De betrouwbaarheid van de uitkomsten is 93%. Dit betekent dat de uitkomsten van deze enquête maximaal 7% kunnen afwijken van de werkelijke cijfers.

Resultaten Enquête

1) Aantal respondenten: 690
Respondenten uit 6811: 188
Respondenten uit overig Arnhem (OA): 502 2)

Welk cijfer geef jij koningsdag & koningsnacht 2019?
(laag 1 <-> 10 hoog)

6811: 6,9
OA: 7,0

Opmerking vanuit bewoners 6811:
“Wij vonden het wel uitermate irritant dat ze op Jansplaats tot 1u nachts doorgingen met opbouwen zowel op 24 als 25 april. Daar hebben wij meer last van gehad!!”

“Meer muziekvariatie”

3) In hoeverre heb jij geluidsoverlast ervaren tijdens het feest?
(geen last 0 <-> 5 veel last)

6811: 2,75
OA: 2,32

Suggesties vanuit bewoners 6811: Binnenstadbewoners hebben meer geluidsoverlast gehad van de feesten. Natuurlijk is dit niet verrassend en hadden wij dit verwacht. Bewoners willen graag dat volgend jaar de DB gehandhaafd wordt en dat vooral de Bass van de muziek minder hoog is, als het gaat om geluidsoverlast.

4) Ben jij als bewoner goed geïnformeerd over het feest?
(niet 0 <-> 5 goed)

6811: 3,45
OA: 2,81

Suggesties vanuit bewoners 6811: Geen, zoals uit de cijfers geconcludeerd kan worden zijn bewoners over het algemeen goed geïnformeerd.

5) Heb jij je veilig gevoeld tijdens koningsdag & koningsnacht?
(onveilig 0 <-> 5 zeer veilig)

6811: 3,78
OA: 4,02

Suggesties vanuit bewoners 6811: “De feestgangers niet meer op de stoep zouden lopen, waar mogelijk is. Alleen op de straat. Ik heb van een aantal bewoners ook gehoord dat hun geveltuintje vertrapt werd. Ze staan echt met de neus op je raam naar binnen te kijken. Sommige kloppen op de ramen, plassen in je tuintje. Ik kan niet goed uitleggen hoe naar dat is.”

“Goed optreden van politie na afloop feest”

6) In hoeverre heb jij overlast ervaren met betrekking tot feestgangers?
(0 geen last <-> veel last)

6811: 2,25
OA: 1,13

Suggesties vanuit bewoners 6811 om de overlast van feestgangers te verminderen: “ extra (gratis) toiletcabines plaatsen op meerdere plekken zoals: op de Weerdjesstraat ten hoogte van kruising Bolwerk Rijnkade. Ook de urinoirs verankeren, deze worden te vaak omgegooid. Daarnaast strenger controleren op wildplassers.”

“Vooral de hoeveelheid kots en rommel rond het station viel op. Waren weinig containers langs de route. Ook weinig handhaving rond dit gebied. Werd onder anderen ontzettend veel geplast in de Coehoornstraat en Bergstraat, plaats hier ook urinoirs.”

Bijlage 1: suggesties van bewoners 6811

1. Algemeen/positief

1) Entree heffen voor goed doel
2) Niks. Is altijd perfect geregeld
3) Geen suggesties, klasse geregeld
4) Ga zo door.. het is niet elk weekend feest
5) Is goed zo
6) Geluidsniveau veel lager, belachelijk zo hard het dit jaar ging
7) Qua programmering het een feest voor iedereen te laten zijn. Vooral bij Kingsize XXL.
8) Meer kleine optredens, minder grootschalige evenementen in de stad – meer diversiteit in muziek gentes
9) Beter weer:-) – Bar Groen op vrijdagavond doorgegaan tot 03.00 uur, dit beperken!
10) Op stadsblokken organiseren, rommelmarkt terug naar markt, minder grote podia (en zeker niet zoveel geconcentreerd rondom kerk/markt/trans/kade), kleinschaliger, minder harde muziek
11) Meer Nederlandstalige muziek.
12) minder dancepodia
13) Geen. Zo doorgaan…
14) Op de zelfde manier
15) Het feest is goed georganiseerd.
16) Zeurpieten dikke korting op 2 nachtjes weggeven 😉
17) Gewoon doorgaan en niet zeuren
18) Veel zaken goed geregeld. Sommige pleinen misschien iets te druk. Is dit nog wat beter te reguleren?
19) Gewoon lekker zo houden! Mensen die klagen over geluidsoverlast die niet in de stad wonen moeten lekker een weekendje weg boeken met dit soort fantastische dagen!
20) Laat het aub plaatsvinden op een evenemententerrein met diverse podia. Dan is de rotzooi en herrie uit de stad en is alles geconcentreerd op 1 terrein.
21) Geen gezeur over geluid, het zijn maar 2 avonden en 1 dag
22) Zo laten
23) De muziek tot 02.00 uur buiten door laten gaan. Nu komt een feest abrupt tot een eind. Desnoods aangepast geluidsniveau.
24) Ik heb geen geluidsoverlast ervaren omdat ik me in het feest heb gestort. Vind het jammer dat bewoners geluidsoverlast ervaren, het duurt ,maar 2 dagen en exact om 24.00 uur is het stil, chapeau!
25) Vuurwerk op het einde
26) Iets anders dan constant hardstyle evenementen. Jazz. Blues. Etc? Nergens te bekennen.
27) Volume geluid optredens zachter, dan kan ik de tv thuis horen
28) Alcohol controle minderjarigen…..
29) Podia voor jongeren op een terrein buiten de binnenstad.
30) 1 soort munt voor hele stad
31) “meer bandjes en kleine pleintjes zodat de muziek niet keihard hoeft. en minder dj’s die een harde beat onder ieder nummer zetten. zorg dat die podia waar de muziek hard staat wat verder weg staan, misschien meer geluidsdemping om het plein heen als dat mogelijk is.
32) Betere controle op leeftijd bij verkoop en nuttigen van alcohol
33) Meer leeftijdscontrole en bijvoorbeeld pas vanaf 18+. Muziek zachter.
34) Houden zo
35) Podia niet te dicht bij elkaar( Buitenkroeg werd overstemd), statiegeldbekers voor minder afval
36) minder locaties waar iets met muziek gebeurd
37) Feest verplaatsen uit het centrum, bijvoorbeeld naar Gelredome of een industrieterrein
38) Mijn suggestie is om de vlooienmarkt (of andere gezinsactiviteiten) terug naar de trans of markt te halen. En géén massaal gratis feest gericht op jongeren (Buiten Arnhem) te organiseren. Iedereen die ik heb gesproken ging letterlijk vluchten voor het lawaai en de feestgangers. Een klein feestje Onderzoek uitgevoegd door Lars Berk en Marcel van Empel van Arnhem6811. (met voorkeur 1 nacht ipv 2) is leuk, maar dit is wat mij betreft te massaal, te luid en niet leuk voor de Arnhemmers zelf of gezinnen. Als je rondloopt zie je vooral bezopen jongeren (van buiten Arnhem) en ikzelf loop dan ook liever niet over straat met Koningsdag- en nacht.
39) Meer muziekvariatie
40) Wat meer activiteiten in Sonsbeekpark, bij de Witte Villa.
41) Ik heb geen band kunnen vinden met wat rustiger publiek. Dat is jammer. Misschien leuk concertje in het stadhuis?
42) Misschien is het beter om evenementen op een afgelegen industrie terrein te organiseren.
43) Zo doorgaan
44) Prima zo als het is
45) Parkeerplaats op trans was al vanaf 2e paasdag afgesloten, waardoor er de hele week weinig parkeerplek was in de stad. Zou fijn zijn als de Trans wat minder lang afgesloten was.”
46) Één podium op de markt of nog beter verplaatsen naar stadsblokken. Geen podium op trans of onder de brug meer. Max aantal db instellen.
47) 1 nacht ipv 2, net als vroeger, 1 plein voor muziek , markt voor rommelmarkt
48) Er waren erg veel dance acts nu, gericht op jongeren, zou gevarieerder kunnen ( en misschien wat minder geluidsoverlast geven)
49) Ik vind het 1 lawaai en rotzooibende. Misschien meer buiten het centrum laten plaats vinden.
50) Bandjes i.p.v. al die Dj’s met hun verschrikkelijke stampmuziek (geen muziek)

Bijlage 1: suggesties van bewoners 6811

2. Geluid

51) hou geluidsmetingen continu
52) Minder bas in het muziek, overlast heb je altijd met deze dagen, ik zeur daar niet over maar dit jaar vond ik de bas in alle muziek teveel.
53) Beide avonden om 23.00 u stoppen met muziek. Op Koningsdag om 14.00 starten met muziek.
54) Minder bassen gebruiken
55) Podia vergunningen geven, maar individuele horeca die boxen met herriemuziek buiten hun snackbar zetten niet.
56) Beter op geluidsnorm letten. Zelfde harde muziekstijl niet dicht bij elkaar plaatsen (Lauwersgracht en Rijnbrug)
57) Handhaving op decibel….. ter plekke metingen doen
58) iets minder lawaai
59) Minder volk geconcentreerd in centrum, minder volume ,betere spreiding
60) Geen evenementen met eigen muntjes, maar alles betalingen een gelijke manier.
61) Betere geluidsafspraken maken (veel lager volume)
62) Minder werkzaamheden en geluid tussen 00:30 / 08:00 uur (dus later schoonmaken)
63) geluidsoverlast sterk verminderen
64) Muziek minder hard, kleinere podia
65) Iets minder bas.
66) Minder herrie met zware bassen
67) Nu eindelijk echt geluidsmetingen gaan uitvoeren en daarop handhaven. Geen WC-cabines plaatsen die makkelijk omver kunnen worden gegooid. Ook gaan handhaven op middenstanders die na 23:59 nog doorgaan met muziek produceren.
68) Bassen zachter. Controle en Handhaving.
69) Tenten inzetten om t geluid enigszins te verzachten
70) Minder decibels
71) Muziek stuk zachter
72) Gewoon alles een tandje rustiger. Jongeren raken extreem opgefokt. Komt dit door de opgefokte house muziek in combinatie met drugs en alcohol? Ze weten van gekkigheid niet meer hoe idioot ze moeten doen en wat er stuk (graffiti aangebracht op deuren, muren en ramen, fietsen kapot geschopt) of vies gemaakt moet worden (pis en kots tegen en voor de voordeur).
73) Geluidsniveau naar beneden, minder plekken waar tegelijkertijd muziek wordt gepresenteerd cq herrie gemaakt. Handhaven. Breng het feest terug naar een feest voor de gehele bevolking van Onderzoek uitgevoegd door Lars Berk en Marcel van Empel van Arnhem6811. oud tot jong en niet zoals nu van 15 tot 25 met die oorverdovende muziek tot in ons huis hoorbaar en voelbaar. Geluidsbegrenzers.
74) Minder lawaai, minder drank
75) Geluidslimiet
76) Minder podia
77) Als we moeten met de hardcore verder dan de wettelijke geluidsnormen moet van toepassing zijn op kd. OD laten handhaven.
78) Kleinere podia, minder geluid
79) Muziek minder hard, minder podia te dicht bij elkaar. Roermonds plein met 2 podia te klein. Het leek of je 2 radiozenders door elkaar hoorde. Jammer voor de muziek van de Buitenkroeg. Deze kwam niet tot z’n recht door de techno van Free Your Mind. Wie dat verzonnen heeft….
80) Veel minder geluidsoverlast
81) Hoogte maximum volume muziek instellen. Als bewoner vd binnenstad weet je dat je overlast hebt, maar de muziek stond zo hard dat het huis ervan trilde. 82) Minder zware bassen verder muziekoverlast niet zo erg.
83) Muziek/bas mag iets zachter
84) Verminder het geluid. Ik heb niks tegen een feest maar die enorme basdreunen zijn verschrikkelijk. Na 2 dagen loop ik nog steeds met hoofdpijn.
85) Minder (verschillende) openluchtfeesten. Nu is elk plein voorzien van een geluidsvermogen dat de trommelvliezen doet bloeden en een gesprek onmogelijk maakt. Vanaf ca. 12.00 tot 2359…. Of verplaats een deel naar buiten de stad. Normaal vlucht ik de stad uit wegens overlast rond Koningsdag. Dit jaar maar weer eens in Arnhem gebleven, waardoor ik weer weet waarom ik normaal vluchtte.
86) “Indien geluidsnorm niet is overschreden – de norm kan beduidend lager. Indien geluidsnorm wel is overschreden – veel strengere handhaving !!!!.”
87) Geluidsoverlast beperken
88) Bastonen van muziek minder hard
89) De bas van het geluid verminderen
90) Subsonic luiden niet toegestaan + gratis oordopjes 91) Hardstyle feestje naar Gelredome of startblokken.. diverse muziek in het centrum
92) Geen verschillende muziekstijlen naast elkaar (onder flats)
93) Actieve geluidsbeheersing verplicht stellen
94) Decibels omlaag brengen en niet alle activiteiten op jong publiek richten.

Bijlage 1: suggesties van bewoners 6811

3. Veiligheid

95) Betere controle rondom doorgangen in het centrum. Groepjes rondhangende feestgangers die proberen een appartementencomplex in te komen gebeurt regelmatig nog. Ik vind wel dat wij als bewoners verantwoordelijk zijn om hen niet binnen te laten, maar door iets meer controle in het centrum zou het hopelijk ook minder aantrekkelijk worden om dit te proberen.
96) Iets meer zichtbaar politie. Meer eetstandjes. Beter informatie over afsluiting tussenstraten in de avond vanuit markt en toelaten bewoners.
97) Meer handhaving, meer zorg voor de bewoners, nu regelen de bewoners veel zelf: zorg dat het een feest is voor alle mensen.
98) Politie, de bewoners die in afgesloten straten wonen gewoon hun straat/huis toelaten.
99) Meer bewaking bij oplopen nieuw terrein.
100) HANDHAVEN!!! BOETES!!! DE BOEL STILLEGGEN!!!! NIET TE GELOVEN DAT DE GEMEENTE NIET MEET EN LIEGT!! 80-90DB…. LAAT ME NIET LACHEN!!! PRUTSERS EN LEUGENAARS!!!!
101) Ik denk bij mij dat het zou schelen als de feestgangers niet meer op de stoep zouden lopen. Alleen op de straat. Ik heb van een aantal bewoners ook gehoord dat hun geveltuintje vertrapt werd. Ze staan echt met de neus op je raam naar binnen te kijken. Sommige kloppen op de ramen, plassen in je tuintje. Ik kan niet goed uitleggen hoe naar dat is. Onderzoek uitgevoegd door Lars Berk en Marcel van Empel van Arnhem6811.
102) Niet alleen op de feestplekken controle ook op en in de straten erachter.

Toiletten

103) Goed geregeld allemaal en goede voorzieningen op de looproutes en extra wc’s
104) “rekening houden met de bewoners qua geluid. Ik ben niet buiten geweest dus
105) de vraag van al dan niet veilig voelen kan ik niet beantwoorden. Maar omdat het verplicht veld is, heb ik veilig ingevuld”
106) Meer toiletten en prullenbakken door de stad heen.
107) Pisbakken ergens anders neerzetten…. Niet vlak bij ingangen van woningen… Minder badgeluiden in muziek
108) De prijs voor de toiletten verlagen of gratis maken. Dit voorkomt waarschijnlijk veel wildplassen.
109) Veranker de wc’s zodat ze niet omver gegooid worden
110) Toilet niet bij iemand zijn voordeur plaatsen
111) Meer optreden tegen wildplassers (ze plasten massaal tegen ons pand aan) en ja geluid mag echt ietsjes minder. En doe plastic bekers s in de ban! Gewoon een hard plastic glas verkopen tegen 2,50. Die je uiteraard kan inleveren. Jongeren zullen deze ook inzamelen om aan geld te komen. Doen ze bij andere festivals ook dus het kan best!!!!
112) “Toiletten meer verspreid in de stad, mensen staan nu overal te piesen.
113) Urinoir op de Weerdjesstraat t.h.v nr 70 en t.h.v kruising Bolwerk Rijnkade
114) Meer dames toiletten.

Bijlage 1: suggesties van bewoners 6811

4. Schoonmaken/ afval/ vuilnisbakken

115) Schoonvegen van de stad wat later starten. Kijk naar Utrecht daar zijn ze al jaren voor. Zo stopt daar de muziek op koningsdag om 18 uur en gaat iedereen de kroegen in en buiten verder zelf zingen.
116) Grotere en meer afvalbakken en mensen instrueren om hun rotzooi niet klakkeloos van zich af te gooien. Vind ik gewoon erger dan de z.g. geluidsoverlast.
117) Strenger controleren op wildplassers en -kosters,
118) Misschien niet de volgende dag om 6 uur al de opruimtroepen in te schakelen… ik snap dat alles snel schoonmaken prio heeft maar als je moet werken, en al slecht slaapt vanwege de muziek die heel lang hard doorgaat, dan wil je in ieder geval een beetje uitslapen
119) Statiegeld op plastic bekers, minder house, of zachter of op andere locaties
120) Meer controle op wildplassers! je zou denken dat er voldoende dixies aanwezig waren, toch stonden er regelmatig mensen tegen mijn voordeur te plassen.”
121) Veel meer afvalbakken. Na Koningsnacht de afvalbakken legen en meer plasbakken neerzetten. Nu 2 bij de Sabelpoort die overstroomden, op de markt ook veel te weinig aanbod hiervoor. Urine stroomde over de stoepen. Neem een voorbeeld aan de Trans (Arien verhoefstraat) Ook bij het Rozet stond een mooie toilet wagen daar ging het ook goed. Daar mogen er wat mij betreft meer van neergezet worden.
122) Hekken voor portieken van woningen zodat mensen niet piesen in deze portieken echt super vies
123) Vooral de hoeveelheid kots en rommel rond het station viel mij dit jaar tegen. Zag ook weinig containers langs deze route staan. Ook weinig handhaving in dit gebied. Werd onder anderen ontzettend veel geplast in de Coehoornstraat en Bergstraat.
124) Meer openbare toiletten.
125) Veegwagens iets later in de ochtend ?
126) Overlast beter aanpakken en beboeten

Bijlage 2: Overige opmerkingen

1) Er moet beter gehandhaafd worden of er moet een win win situatie gecreëerd worden waardoor er een bepaald gedeelte van de opbrengst teruggaat naar de bewoners
2) “Ik vond het één groot feest !!!!
3) Geweldig georganiseerd.
4) Bravo voor de organisatie !!!!
5) Ik woon nog niet zo lang in Arnhem, en heb het niet ervaren als overlast…”
6) Dit is Arnhem onwaardig. Of zegt het juist iets over Arnhem !!!
7) Complimenten voor politie en beveiligers
8) We wonen in de stad dus het hoort erbij, maar ook buiten het centrum was de muziek heel erg goed te horen – ook voor de oren van de feestgangers is het denk ik een stuk beter als de muziek een stukje minder hard gaat! 😉
9) Het zal volgens mij al tot minder geluidsoverlast leiden wanneer de bastonen verminderen, evenzo zal dan het gevoel worden weggenomen dat de ramen bij wijze van spreken uit de sponningen komen.
10) Denk niet enkel aan feestgangers, maar meer aan bewoners die veel overlast ervaren. Velen van hen waren er eerder dan de feesten en daar mag best meer rekening mee gehouden worden
11) Telefoonstraat afsluiten voor voetgangers, dit is een straat waar iedereen van zich af zeikt.
12) Bastonen lieten ramen en deuren en slokdarm trillen. Is dat wel verantwoord?
13) “Ik vond de muziek juist helemaal niet te hard en geen last gehad.
14) Zorg dat niet alle horeca te duur is.”
15) “Ik zou het prettig vinden als de ondernemers die op en on jansplein zitten, de volgende keer bij mij onder het balkon geen 4 piskruizen en 20 dixies neerzetten, en al helemaal niet zonder afscherming /tussenschot ofzo. Ik en anderen hier in het gebouw stelden het niet zo op prijs om twee dagen lang Jan en alleman op zijn leuter te moeten kijken omdat blijkbaar na navraag , er totaal door de ondernemers aan voorbij is gegaan dat omwonenden dit misschien als storend zouden kunnen ervaren. Voorheen stond er een wc wagen en een wagen van Ratelband Haphoek, geef die maar terug in plaats van dat Dixieland.
16) Daarnaast durfde men dan ook nog een euro te vragen voor het gebruik van diezelfde Dixies, wat echt aan het belachelijke grenst, waardoor er op sommige plekken nog overal geurineerd werd.”
17) mogelijkheden om geluidsoverlast te melden lukte niet. Hoorschade wordt daar over nagedacht??? Alles in huis trilde regelmatig schudde ook mijn zitbank bij het springen van het publiek!!!!!! (dacht even straks stort de flat in)
18) Ik heb totaal geen last gehad van geluidsoverlast.
19) minder dancepodia
20) Oranje papiersnippers die overal terecht kwamen: minpuntje.
21) Meer afvalbakken in de Weerdjesstraat/Bolwerk
22) Hoeveel klachten zijn er eigenlijk binnengekomen?
23) Waarom wordt er helemaal niets voor kinderen georganiseerd in de binnenstad?
24) Vooral de bassen van de muziek moeten minder
25) Erger me mateloos aan t gezeur en al die klachten. En dat voor maar twee dagen in een nee jaar!
26) Het is paar dagen per jaar feest als dit in de stad. Laten we alsjeblieft blij zijn met dit soort evenementen. Dit hoort bij het wonen in het centrum. Ik heb het ervaren als een goed georganiseerd en goed bezocht feest waarbij voor iedere smaak muziek te vinden en horen was. En tot middernacht vind ik acceptabel. Laat alle zeikerds lekker in een klein dorpje op het platteland gaan wonen zeg.
27) Vond alles goed geregeld
28) De dag voor koningsnacht was er sprake van dieren en kroost in bijvoorbeeld musispark, wat voor maatregelen zijn er genomen wat betreft hun welzijn?
29) Gewoon doorgaan Onderzoek uitgevoegd door Lars Berk en Marcel van Empel van Arnhem6811.
30) Sommige live optredens waren te dicht bij elkaar zoals de Buiten Kroeg en Free your mind. Erg jammer. Locatie Buiten Kroeg was goed!
31) 1 keer in het jaar mag er best een feestje gegeven worden. Mensen moeten niet zo zeuren, ik woon in de winkelstraat en op de frietzaak na(die tot 03 los was) geen overlast ervaren
32) Cultuur in arnhem is qua muziekevenementen en variatie bagger in Arnhem. Word eens tijd voor verandering. Het hardstyle evenement was veel te luid.
33) Rommelmarkt terug in het centrum, ander aanbod etc zodat je ook andere publiek in het centrum/binnenstad krijgt
34) Wij wonen in de Weverstraat en weinig (geluids)overlast gehad. Natuurlijk hoorden wij wel een beetje muziek op de achtergrond, maar overlast zou ik het absoluut niet noemen. Het was geen probleem in slaap te vallen of andere dingen te doen!
35) Ik vraag me af waarom er op de brief van de gemeente staat dat er een bepaald geluidsniveau mag worden gehanteerd, en dat de muziek duidelijk boven dit geluidsniveau komt. Ook de informatie betreffende de bereikbaarheid voor binnenstad bewoners met een auto, klopte absoluut niet. De enige manier om de Rozet parkeergarage te bereiken was mogelijk doordat ik de regels overtrad en de bewegwijzering negeerde.
36) Lastig dat soms straten worden afgezet in het centrum, om doorstroom te bevorderen, mensen om te laten lopen. Dit is lastig voor omwonenden, die dan met de meute helemaal om moeten lopen.
37) Wij vonden het wel uitermate irritant dat ze op Jansplaats tot 1u nachts doorgingen met opbouwen zowel 24 als 25 april. Daar hebben wij meer last van gehad!!
38) Ik heb indien gewenst een geluidsopname van de herrie zoals die bij mij in huis klonk.
39) Heb geen plezier gehad
40) graag een feest die iets anders is dan alleen maar hardcore en zuipen.
41) Neem statiegeld glazen net als bij de foodtruck festivals. Geeft minder plastic op straat. Meer containers voor afval
42) Alle geluid minder zodat het elkaar niet overstemd
43) Schoonmaakploegen inschakelen om urine (van feestgangers) uit portieken te verwijderen
44) “Het is logisch dat er geluidsoverlast is en dat is op zich niet echt een probleem maar het geluid van het feest op de Trans was wel erg goed te horen binnen (meer dan 100 decibel). Zou wat minder mogen zijn.
45) Ik mis de mogelijkheid om online de vergunningen in te zien om te weten wat toegestaan is.”
46) Evenement op trans afschaffen. Is enorm lawaai
47) Doordat we nav koningsnacht en dag 2018 onze woning ontvlucht zijn heb ik de vragen die we niet hebben kunnen beantwoorden gescoord met een 0. Het feit dat we vertrokken zijn zegt eigenlijk al genoeg ?
48) “Voor volgend jaar ook rond het Kerkplein (Eusebiuskerk) hekken zetten is de kerk uit de steigers en de huizen bewoond. Zodat er niet tegenaan geplast gaat worden.
49) Decibellen geen last van gehad, woon tussen de Markt en de Trans in.
50) Prima afgezet! Functioneerde goed. Vooral mee doorgaan.
51) Complimenten voor de afvalploeg die ervoor zorgt dat alles de volgende dag weer opgeruimd is en de leefomgeving weer leefbaar is.
52) De winkelstraten waren in de avond afgezet, zodat feestgangers rondom de binnenstad naar het Station geleid werden vooral weer doen.”
53) Groot compliment voor de organisatie, beveiliging en de opruimers. Ik ben 50+, woon in het centrum en vond het een geweldig feest!
54) Vroeger was t gezellig , nu te veel herrie niet meer voor t gezin maar bezopen jeugd .
55) Wij gaan altijd weg uit Arnhem rond deze tijd… Dus wij hebben alleen last van de rotzooi na en de werkzaamheden voor het feest… We weten dat deze dingen gebeuren en dus geven we een aantal dagen in het jaar de stad aan de bezoekers… Maar hoeveel prullenbakken en pisbakken je neerzet onze tuintjes worden vertrapt en onze portieken en gevels bezoeken… Hoort er blijkbaar allemaal bij tenzij je er als politieagentje naast gaat staan… 
56) Nee. Ik vind het vooral een gezellig feest.
57) Vooral die bas gebruik verminderen
58) Midden in de stad wonende vond ik het mooi te zien dat er geen erge ongeregeldheden waren. Ben dan trots op iedereen die daaraan meegewerkt heeft.
59) Wij hebben totaal geen geluidsoverlast ervaren (Weerdjesstraat). Gewoon weer knallen volgend jaar!
60) men moet niet zo snel klagen over het geluid, dit is twee dagen per jaar, zo wat er was gewoon veel plezier
61) Dank voor deze enquête!
62) “Topfeest, in binnenstad zelf geen tot nauwelijks overlast
63) Goed optreden politie na afloop feest”
64) Wat wordt er gedaan met alle klachten van geluidsoverlast?
65) Het lijkt dat het een soort uitdaging voor Arnhem is om het nog groter uit te pakken in het centrum een volgende keer . En dan ook weer voor die doelgroep .
66) Vond het qua geluidsoverlast beter dan 2018 en na 12 uur ook ongeveer zo stil als op normale uitgaansavonden. Zeker geen ramp om 1 x per jaar het geluid van Koningsdag te horen, woon ten slotte niet in de binnenstad voor rust en stilte!
67) Fijn dat de muziek om 00.00 uur stopt.
68) Ik ben zelf jarig op 27 april maar denk er over na om de stad te ontvluchten met mijn verjaardag. Je kan ( als het mooi weer is) niet buiten zitten op het balkon met je visite.
69) Meer voor de 40 plussers v.w.b. muziek. Zetten ook meer om aan drank. Jongelui nemen gewoon hun eigen drank mee, of kopen die bij de Spar op het station. Ik snap de horeca ondernemers niet.
70) Waarom was er geen vuurwerk zoals andere jaren?

 

Onderzoek uitgevoegd door Lars Berk en Marcel van Empel van Arnhem6811.

Uitkomsten enquête Koningsnacht & Koningsdag 2019 
 (Binnenstad Arnhem)

Als eerst willen wij iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om de enquête in te vullen. Met de uitkomsten willen wij de organisatie adviseren op de volgende punten:

• Na te denken over de regels met betrekking tot het bass-niveau en het geluidsniveau (DB);
• Plaatsen van toiletcabines (Dixies) op meerdere plekken, zowel in het centrum, stationsgebied en in het Coehoorn (Bergstraat);
• Verankeren toiletcabines- ze worden vaak omgegooid, met als gevolg veel stankoverlast;
• Beter controleren op wildplassers;
• Opstellen van regels met betrekking tot opbouwen podia (niet nachts opbouwen).

Maar liefst 690 Arnhemse inwoners hebben de enquête ingevuld. Hiervan wonen 188 respondenten in onze postcode 6811. Daarnaast hebben nog 33 mensen die niet in Arnhem wonen de moeite genomen om de enquête in te vullen. De resultaten van de enquête zijn opgesplitst in 6811-bewoners en overige Arnhemse inwoners. De ingevulde enquêtes van mensen buiten Arnhem zijn niet meegenomen in de resultaten, omdat er hiervoor te weinig respondenten waren om juiste uitspraken te doen.

We denken dat het hoge aantal ingevulde enquêtes komt door alle ophef van het geluid tijdens Koningsnacht en Koningsdag. Dat neemt niet weg dat wij blij zijn met het aantal respondenten. Wij hebben de respondenten gevraagd wat ze vonden van: het feest, het geluid, de bezoekers, hun veiligheidsgevoel en of ze nog verbeterpunten hebben voor volgend jaar. Het doel van deze enquête is om de uitkomsten mee te nemen naar de evaluatie van het feest. Als bewonersplatform hebben wij een adviserende rol, wij kunnen niemand iets verplichten. Onze mening wordt meestal op prijs gesteld door de organisatie, de gemeente en de bewoners.

Wij hebben bewust gekozen om iedereen die in Arnhem woont mee te nemen in deze enquête. Zo kunnen wij beoordelen of bewoners van de binnenstad het feest anders hebben beleefd of een andere mening hebben dan bewoners elders in onze stad.

Bewoners van de Arnhemse binnenstad geven het feest een 6,9 ten opzichte van de overige Arnhemmers die het feest een 7,0 geven. Het verschil is minimaal. De bewoners van de binnenstad hebben zich in het algemeen veilig gevoeld en zijn redelijk goed geïnformeerd geweest. Op een schaal van onveilig 0 <-> 5 zeer veilig geven de binnenstadsbewoners het veiligheidsgevoel een 3,78, de overige Arnhemmers een 4,02. Wij vinden het cijfer hoog en dit komt door het goede optreden van politie, handhavers en burgemeester volgens meerdere bewoners.

Verder is opgevallen dat niet iedereen het niveau van het geluid als overlast heeft ervaren. Zo geven bewoners van 6811 het geluid een 2,75 (schaal: geen last 0 <-> 5 veel last van geluid). De overige Arnhemmers geven de overlast van het geluid een 2,32. Wel geven veel bewoners aan dat ze de bass als vervelend ervaarden. Andere hebben het geluid niet als overlast ervaren omdat ze zijn ingesteld dat dit soort overlast hoort bij het wonen in de binnenstad.

De overige uitkomsten van de enquête kan je vinden op de volgende bladzijden. In bijlage 1 & 2 zijn alle opmerkingen van bewoners opgesomd.

NB: doordat er 188 binnenstadsrespondenten zijn meegenomen bij de uitkomsten, moet er rekening gehouden worden dat de uitkomsten een foutmarge van 7% kunnen hebben. De betrouwbaarheid van de uitkomsten is 93%. Dit betekent dat de uitkomsten van deze enquête maximaal 7% kunnen afwijken van de werkelijke cijfers.

Resultaten Enquête

1) Aantal respondenten: 690
Respondenten uit 6811: 188
Respondenten uit overig Arnhem (OA): 502 2)

Welk cijfer geef jij koningsdag & koningsnacht 2019?
(laag 1 <-> 10 hoog)

6811: 6,9
OA: 7,0

Opmerking vanuit bewoners 6811:
“Wij vonden het wel uitermate irritant dat ze op Jansplaats tot 1u nachts doorgingen met opbouwen zowel op 24 als 25 april. Daar hebben wij meer last van gehad!!”

“Meer muziekvariatie”

3) In hoeverre heb jij geluidsoverlast ervaren tijdens het feest?
(geen last 0 <-> 5 veel last)

6811: 2,75
OA: 2,32

Suggesties vanuit bewoners 6811: Binnenstadbewoners hebben meer geluidsoverlast gehad van de feesten. Natuurlijk is dit niet verrassend en hadden wij dit verwacht. Bewoners willen graag dat volgend jaar de DB gehandhaafd wordt en dat vooral de Bass van de muziek minder hoog is, als het gaat om geluidsoverlast.

4) Ben jij als bewoner goed geïnformeerd over het feest?
(niet 0 <-> 5 goed)

6811: 3,45
OA: 2,81

Suggesties vanuit bewoners 6811: Geen, zoals uit de cijfers geconcludeerd kan worden zijn bewoners over het algemeen goed geïnformeerd.

5) Heb jij je veilig gevoeld tijdens koningsdag & koningsnacht?
(onveilig 0 <-> 5 zeer veilig)

6811: 3,78
OA: 4,02

Suggesties vanuit bewoners 6811: “De feestgangers niet meer op de stoep zouden lopen, waar mogelijk is. Alleen op de straat. Ik heb van een aantal bewoners ook gehoord dat hun geveltuintje vertrapt werd. Ze staan echt met de neus op je raam naar binnen te kijken. Sommige kloppen op de ramen, plassen in je tuintje. Ik kan niet goed uitleggen hoe naar dat is.”

“Goed optreden van politie na afloop feest”

6) In hoeverre heb jij overlast ervaren met betrekking tot feestgangers?
(0 geen last <-> veel last)

6811: 2,25
OA: 1,13

Suggesties vanuit bewoners 6811 om de overlast van feestgangers te verminderen: “ extra (gratis) toiletcabines plaatsen op meerdere plekken zoals: op de Weerdjesstraat ten hoogte van kruising Bolwerk Rijnkade. Ook de urinoirs verankeren, deze worden te vaak omgegooid. Daarnaast strenger controleren op wildplassers.”

“Vooral de hoeveelheid kots en rommel rond het station viel op. Waren weinig containers langs de route. Ook weinig handhaving rond dit gebied. Werd onder anderen ontzettend veel geplast in de Coehoornstraat en Bergstraat, plaats hier ook urinoirs.”

Bijlage 1: suggesties van bewoners 6811

1. Algemeen/positief

1) Entree heffen voor goed doel
2) Niks. Is altijd perfect geregeld
3) Geen suggesties, klasse geregeld
4) Ga zo door.. het is niet elk weekend feest
5) Is goed zo
6) Geluidsniveau veel lager, belachelijk zo hard het dit jaar ging
7) Qua programmering het een feest voor iedereen te laten zijn. Vooral bij Kingsize XXL.
8) Meer kleine optredens, minder grootschalige evenementen in de stad – meer diversiteit in muziek gentes
9) Beter weer:-) – Bar Groen op vrijdagavond doorgegaan tot 03.00 uur, dit beperken!
10) Op stadsblokken organiseren, rommelmarkt terug naar markt, minder grote podia (en zeker niet zoveel geconcentreerd rondom kerk/markt/trans/kade), kleinschaliger, minder harde muziek
11) Meer Nederlandstalige muziek.
12) minder dancepodia
13) Geen. Zo doorgaan…
14) Op de zelfde manier
15) Het feest is goed georganiseerd.
16) Zeurpieten dikke korting op 2 nachtjes weggeven 😉
17) Gewoon doorgaan en niet zeuren
18) Veel zaken goed geregeld. Sommige pleinen misschien iets te druk. Is dit nog wat beter te reguleren?
19) Gewoon lekker zo houden! Mensen die klagen over geluidsoverlast die niet in de stad wonen moeten lekker een weekendje weg boeken met dit soort fantastische dagen!
20) Laat het aub plaatsvinden op een evenemententerrein met diverse podia. Dan is de rotzooi en herrie uit de stad en is alles geconcentreerd op 1 terrein.
21) Geen gezeur over geluid, het zijn maar 2 avonden en 1 dag
22) Zo laten
23) De muziek tot 02.00 uur buiten door laten gaan. Nu komt een feest abrupt tot een eind. Desnoods aangepast geluidsniveau.
24) Ik heb geen geluidsoverlast ervaren omdat ik me in het feest heb gestort. Vind het jammer dat bewoners geluidsoverlast ervaren, het duurt ,maar 2 dagen en exact om 24.00 uur is het stil, chapeau!
25) Vuurwerk op het einde
26) Iets anders dan constant hardstyle evenementen. Jazz. Blues. Etc? Nergens te bekennen.
27) Volume geluid optredens zachter, dan kan ik de tv thuis horen
28) Alcohol controle minderjarigen…..
29) Podia voor jongeren op een terrein buiten de binnenstad.
30) 1 soort munt voor hele stad
31) “meer bandjes en kleine pleintjes zodat de muziek niet keihard hoeft. en minder dj’s die een harde beat onder ieder nummer zetten. zorg dat die podia waar de muziek hard staat wat verder weg staan, misschien meer geluidsdemping om het plein heen als dat mogelijk is.
32) Betere controle op leeftijd bij verkoop en nuttigen van alcohol
33) Meer leeftijdscontrole en bijvoorbeeld pas vanaf 18+. Muziek zachter.
34) Houden zo
35) Podia niet te dicht bij elkaar( Buitenkroeg werd overstemd), statiegeldbekers voor minder afval
36) minder locaties waar iets met muziek gebeurd
37) Feest verplaatsen uit het centrum, bijvoorbeeld naar Gelredome of een industrieterrein
38) Mijn suggestie is om de vlooienmarkt (of andere gezinsactiviteiten) terug naar de trans of markt te halen. En géén massaal gratis feest gericht op jongeren (Buiten Arnhem) te organiseren. Iedereen die ik heb gesproken ging letterlijk vluchten voor het lawaai en de feestgangers. Een klein feestje Onderzoek uitgevoegd door Lars Berk en Marcel van Empel van Arnhem6811. (met voorkeur 1 nacht ipv 2) is leuk, maar dit is wat mij betreft te massaal, te luid en niet leuk voor de Arnhemmers zelf of gezinnen. Als je rondloopt zie je vooral bezopen jongeren (van buiten Arnhem) en ikzelf loop dan ook liever niet over straat met Koningsdag- en nacht.
39) Meer muziekvariatie
40) Wat meer activiteiten in Sonsbeekpark, bij de Witte Villa.
41) Ik heb geen band kunnen vinden met wat rustiger publiek. Dat is jammer. Misschien leuk concertje in het stadhuis?
42) Misschien is het beter om evenementen op een afgelegen industrie terrein te organiseren.
43) Zo doorgaan
44) Prima zo als het is
45) Parkeerplaats op trans was al vanaf 2e paasdag afgesloten, waardoor er de hele week weinig parkeerplek was in de stad. Zou fijn zijn als de Trans wat minder lang afgesloten was.”
46) Één podium op de markt of nog beter verplaatsen naar stadsblokken. Geen podium op trans of onder de brug meer. Max aantal db instellen.
47) 1 nacht ipv 2, net als vroeger, 1 plein voor muziek , markt voor rommelmarkt
48) Er waren erg veel dance acts nu, gericht op jongeren, zou gevarieerder kunnen ( en misschien wat minder geluidsoverlast geven)
49) Ik vind het 1 lawaai en rotzooibende. Misschien meer buiten het centrum laten plaats vinden.
50) Bandjes i.p.v. al die Dj’s met hun verschrikkelijke stampmuziek (geen muziek)

 

Bijlage 1: suggesties van bewoners 6811

2. Geluid

51) hou geluidsmetingen continu
52) Minder bas in het muziek, overlast heb je altijd met deze dagen, ik zeur daar niet over maar dit jaar vond ik de bas in alle muziek teveel.
53) Beide avonden om 23.00 u stoppen met muziek. Op Koningsdag om 14.00 starten met muziek.
54) Minder bassen gebruiken
55) Podia vergunningen geven, maar individuele horeca die boxen met herriemuziek buiten hun snackbar zetten niet.
56) Beter op geluidsnorm letten. Zelfde harde muziekstijl niet dicht bij elkaar plaatsen (Lauwersgracht en Rijnbrug)
57) Handhaving op decibel….. ter plekke metingen doen
58) iets minder lawaai
59) Minder volk geconcentreerd in centrum, minder volume ,betere spreiding
60) Geen evenementen met eigen muntjes, maar alles betalingen een gelijke manier.
61) Betere geluidsafspraken maken (veel lager volume)
62) Minder werkzaamheden en geluid tussen 00:30 / 08:00 uur (dus later schoonmaken)
63) geluidsoverlast sterk verminderen
64) Muziek minder hard, kleinere podia
65) Iets minder bas.
66) Minder herrie met zware bassen
67) Nu eindelijk echt geluidsmetingen gaan uitvoeren en daarop handhaven. Geen WC-cabines plaatsen die makkelijk omver kunnen worden gegooid. Ook gaan handhaven op middenstanders die na 23:59 nog doorgaan met muziek produceren.
68) Bassen zachter. Controle en Handhaving.
69) Tenten inzetten om t geluid enigszins te verzachten
70) Minder decibels
71) Muziek stuk zachter
72) Gewoon alles een tandje rustiger. Jongeren raken extreem opgefokt. Komt dit door de opgefokte house muziek in combinatie met drugs en alcohol? Ze weten van gekkigheid niet meer hoe idioot ze moeten doen en wat er stuk (graffiti aangebracht op deuren, muren en ramen, fietsen kapot geschopt) of vies gemaakt moet worden (pis en kots tegen en voor de voordeur).
73) Geluidsniveau naar beneden, minder plekken waar tegelijkertijd muziek wordt gepresenteerd cq herrie gemaakt. Handhaven. Breng het feest terug naar een feest voor de gehele bevolking van Onderzoek uitgevoegd door Lars Berk en Marcel van Empel van Arnhem6811. oud tot jong en niet zoals nu van 15 tot 25 met die oorverdovende muziek tot in ons huis hoorbaar en voelbaar. Geluidsbegrenzers.
74) Minder lawaai, minder drank
75) Geluidslimiet
76) Minder podia
77) Als we moeten met de hardcore verder dan de wettelijke geluidsnormen moet van toepassing zijn op kd. OD laten handhaven.
78) Kleinere podia, minder geluid
79) Muziek minder hard, minder podia te dicht bij elkaar. Roermonds plein met 2 podia te klein. Het leek of je 2 radiozenders door elkaar hoorde. Jammer voor de muziek van de Buitenkroeg. Deze kwam niet tot z’n recht door de techno van Free Your Mind. Wie dat verzonnen heeft….
80) Veel minder geluidsoverlast
81) Hoogte maximum volume muziek instellen. Als bewoner vd binnenstad weet je dat je overlast hebt, maar de muziek stond zo hard dat het huis ervan trilde. 82) Minder zware bassen verder muziekoverlast niet zo erg.
83) Muziek/bas mag iets zachter
84) Verminder het geluid. Ik heb niks tegen een feest maar die enorme basdreunen zijn verschrikkelijk. Na 2 dagen loop ik nog steeds met hoofdpijn.
85) Minder (verschillende) openluchtfeesten. Nu is elk plein voorzien van een geluidsvermogen dat de trommelvliezen doet bloeden en een gesprek onmogelijk maakt. Vanaf ca. 12.00 tot 2359…. Of verplaats een deel naar buiten de stad. Normaal vlucht ik de stad uit wegens overlast rond Koningsdag. Dit jaar maar weer eens in Arnhem gebleven, waardoor ik weer weet waarom ik normaal vluchtte.
86) “Indien geluidsnorm niet is overschreden – de norm kan beduidend lager. Indien geluidsnorm wel is overschreden – veel strengere handhaving !!!!.”
87) Geluidsoverlast beperken
88) Bastonen van muziek minder hard
89) De bas van het geluid verminderen
90) Subsonic luiden niet toegestaan + gratis oordopjes 91) Hardstyle feestje naar Gelredome of startblokken.. diverse muziek in het centrum
92) Geen verschillende muziekstijlen naast elkaar (onder flats)
93) Actieve geluidsbeheersing verplicht stellen
94) Decibels omlaag brengen en niet alle activiteiten op jong publiek richten.

 

Bijlage 1: suggesties van bewoners 6811

3. Veiligheid

95) Betere controle rondom doorgangen in het centrum. Groepjes rondhangende feestgangers die proberen een appartementencomplex in te komen gebeurt regelmatig nog. Ik vind wel dat wij als bewoners verantwoordelijk zijn om hen niet binnen te laten, maar door iets meer controle in het centrum zou het hopelijk ook minder aantrekkelijk worden om dit te proberen.
96) Iets meer zichtbaar politie. Meer eetstandjes. Beter informatie over afsluiting tussenstraten in de avond vanuit markt en toelaten bewoners.
97) Meer handhaving, meer zorg voor de bewoners, nu regelen de bewoners veel zelf: zorg dat het een feest is voor alle mensen.
98) Politie, de bewoners die in afgesloten straten wonen gewoon hun straat/huis toelaten.
99) Meer bewaking bij oplopen nieuw terrein.
100) HANDHAVEN!!! BOETES!!! DE BOEL STILLEGGEN!!!! NIET TE GELOVEN DAT DE GEMEENTE NIET MEET EN LIEGT!! 80-90DB…. LAAT ME NIET LACHEN!!! PRUTSERS EN LEUGENAARS!!!!
101) Ik denk bij mij dat het zou schelen als de feestgangers niet meer op de stoep zouden lopen. Alleen op de straat. Ik heb van een aantal bewoners ook gehoord dat hun geveltuintje vertrapt werd. Ze staan echt met de neus op je raam naar binnen te kijken. Sommige kloppen op de ramen, plassen in je tuintje. Ik kan niet goed uitleggen hoe naar dat is. Onderzoek uitgevoegd door Lars Berk en Marcel van Empel van Arnhem6811.
102) Niet alleen op de feestplekken controle ook op en in de straten erachter.

Toiletten

103) Goed geregeld allemaal en goede voorzieningen op de looproutes en extra wc’s
104) “rekening houden met de bewoners qua geluid. Ik ben niet buiten geweest dus
105) de vraag van al dan niet veilig voelen kan ik niet beantwoorden. Maar omdat het verplicht veld is, heb ik veilig ingevuld”
106) Meer toiletten en prullenbakken door de stad heen.
107) Pisbakken ergens anders neerzetten…. Niet vlak bij ingangen van woningen… Minder badgeluiden in muziek
108) De prijs voor de toiletten verlagen of gratis maken. Dit voorkomt waarschijnlijk veel wildplassen.
109) Veranker de wc’s zodat ze niet omver gegooid worden
110) Toilet niet bij iemand zijn voordeur plaatsen
111) Meer optreden tegen wildplassers (ze plasten massaal tegen ons pand aan) en ja geluid mag echt ietsjes minder. En doe plastic bekers s in de ban! Gewoon een hard plastic glas verkopen tegen 2,50. Die je uiteraard kan inleveren. Jongeren zullen deze ook inzamelen om aan geld te komen. Doen ze bij andere festivals ook dus het kan best!!!!
112) “Toiletten meer verspreid in de stad, mensen staan nu overal te piesen.
113) Urinoir op de Weerdjesstraat t.h.v nr 70 en t.h.v kruising Bolwerk Rijnkade
114) Meer dames toiletten.

 

Bijlage 1: suggesties van bewoners 6811

4. Schoonmaken/ afval/ vuilnisbakken

115) Schoonvegen van de stad wat later starten. Kijk naar Utrecht daar zijn ze al jaren voor. Zo stopt daar de muziek op koningsdag om 18 uur en gaat iedereen de kroegen in en buiten verder zelf zingen.
116) Grotere en meer afvalbakken en mensen instrueren om hun rotzooi niet klakkeloos van zich af te gooien. Vind ik gewoon erger dan de z.g. geluidsoverlast.
117) Strenger controleren op wildplassers en -kosters,
118) Misschien niet de volgende dag om 6 uur al de opruimtroepen in te schakelen… ik snap dat alles snel schoonmaken prio heeft maar als je moet werken, en al slecht slaapt vanwege de muziek die heel lang hard doorgaat, dan wil je in ieder geval een beetje uitslapen
119) Statiegeld op plastic bekers, minder house, of zachter of op andere locaties
120) Meer controle op wildplassers! je zou denken dat er voldoende dixies aanwezig waren, toch stonden er regelmatig mensen tegen mijn voordeur te plassen.”
121) Veel meer afvalbakken. Na Koningsnacht de afvalbakken legen en meer plasbakken neerzetten. Nu 2 bij de Sabelpoort die overstroomden, op de markt ook veel te weinig aanbod hiervoor. Urine stroomde over de stoepen. Neem een voorbeeld aan de Trans (Arien verhoefstraat) Ook bij het Rozet stond een mooie toilet wagen daar ging het ook goed. Daar mogen er wat mij betreft meer van neergezet worden.
122) Hekken voor portieken van woningen zodat mensen niet piesen in deze portieken echt super vies
123) Vooral de hoeveelheid kots en rommel rond het station viel mij dit jaar tegen. Zag ook weinig containers langs deze route staan. Ook weinig handhaving in dit gebied. Werd onder anderen ontzettend veel geplast in de Coehoornstraat en Bergstraat.
124) Meer openbare toiletten.
125) Veegwagens iets later in de ochtend ?
126) Overlast beter aanpakken en beboeten

 

Bijlage 2: Overige opmerkingen

1) Er moet beter gehandhaafd worden of er moet een win win situatie gecreëerd worden waardoor er een bepaald gedeelte van de opbrengst teruggaat naar de bewoners
2) “Ik vond het één groot feest !!!!
3) Geweldig georganiseerd.
4) Bravo voor de organisatie !!!!
5) Ik woon nog niet zo lang in Arnhem, en heb het niet ervaren als overlast…”
6) Dit is Arnhem onwaardig. Of zegt het juist iets over Arnhem !!!
7) Complimenten voor politie en beveiligers
8) We wonen in de stad dus het hoort erbij, maar ook buiten het centrum was de muziek heel erg goed te horen – ook voor de oren van de feestgangers is het denk ik een stuk beter als de muziek een stukje minder hard gaat! 😉
9) Het zal volgens mij al tot minder geluidsoverlast leiden wanneer de bastonen verminderen, evenzo zal dan het gevoel worden weggenomen dat de ramen bij wijze van spreken uit de sponningen komen.
10) Denk niet enkel aan feestgangers, maar meer aan bewoners die veel overlast ervaren. Velen van hen waren er eerder dan de feesten en daar mag best meer rekening mee gehouden worden
11) Telefoonstraat afsluiten voor voetgangers, dit is een straat waar iedereen van zich af zeikt.
12) Bastonen lieten ramen en deuren en slokdarm trillen. Is dat wel verantwoord?
13) “Ik vond de muziek juist helemaal niet te hard en geen last gehad.
14) Zorg dat niet alle horeca te duur is.”
15) “Ik zou het prettig vinden als de ondernemers die op en on jansplein zitten, de volgende keer bij mij onder het balkon geen 4 piskruizen en 20 dixies neerzetten, en al helemaal niet zonder afscherming /tussenschot ofzo. Ik en anderen hier in het gebouw stelden het niet zo op prijs om twee dagen lang Jan en alleman op zijn leuter te moeten kijken omdat blijkbaar na navraag , er totaal door de ondernemers aan voorbij is gegaan dat omwonenden dit misschien als storend zouden kunnen ervaren. Voorheen stond er een wc wagen en een wagen van Ratelband Haphoek, geef die maar terug in plaats van dat Dixieland.
16) Daarnaast durfde men dan ook nog een euro te vragen voor het gebruik van diezelfde Dixies, wat echt aan het belachelijke grenst, waardoor er op sommige plekken nog overal geurineerd werd.”
17) mogelijkheden om geluidsoverlast te melden lukte niet. Hoorschade wordt daar over nagedacht??? Alles in huis trilde regelmatig schudde ook mijn zitbank bij het springen van het publiek!!!!!! (dacht even straks stort de flat in)
18) Ik heb totaal geen last gehad van geluidsoverlast.
19) minder dancepodia
20) Oranje papiersnippers die overal terecht kwamen: minpuntje.
21) Meer afvalbakken in de Weerdjesstraat/Bolwerk
22) Hoeveel klachten zijn er eigenlijk binnengekomen?
23) Waarom wordt er helemaal niets voor kinderen georganiseerd in de binnenstad?
24) Vooral de bassen van de muziek moeten minder
25) Erger me mateloos aan t gezeur en al die klachten. En dat voor maar twee dagen in een nee jaar!
26) Het is paar dagen per jaar feest als dit in de stad. Laten we alsjeblieft blij zijn met dit soort evenementen. Dit hoort bij het wonen in het centrum. Ik heb het ervaren als een goed georganiseerd en goed bezocht feest waarbij voor iedere smaak muziek te vinden en horen was. En tot middernacht vind ik acceptabel. Laat alle zeikerds lekker in een klein dorpje op het platteland gaan wonen zeg.
27) Vond alles goed geregeld
28) De dag voor koningsnacht was er sprake van dieren en kroost in bijvoorbeeld musispark, wat voor maatregelen zijn er genomen wat betreft hun welzijn?
29) Gewoon doorgaan Onderzoek uitgevoegd door Lars Berk en Marcel van Empel van Arnhem6811.
30) Sommige live optredens waren te dicht bij elkaar zoals de Buiten Kroeg en Free your mind. Erg jammer. Locatie Buiten Kroeg was goed!
31) 1 keer in het jaar mag er best een feestje gegeven worden. Mensen moeten niet zo zeuren, ik woon in de winkelstraat en op de frietzaak na(die tot 03 los was) geen overlast ervaren
32) Cultuur in arnhem is qua muziekevenementen en variatie bagger in Arnhem. Word eens tijd voor verandering. Het hardstyle evenement was veel te luid.
33) Rommelmarkt terug in het centrum, ander aanbod etc zodat je ook andere publiek in het centrum/binnenstad krijgt
34) Wij wonen in de Weverstraat en weinig (geluids)overlast gehad. Natuurlijk hoorden wij wel een beetje muziek op de achtergrond, maar overlast zou ik het absoluut niet noemen. Het was geen probleem in slaap te vallen of andere dingen te doen!
35) Ik vraag me af waarom er op de brief van de gemeente staat dat er een bepaald geluidsniveau mag worden gehanteerd, en dat de muziek duidelijk boven dit geluidsniveau komt. Ook de informatie betreffende de bereikbaarheid voor binnenstad bewoners met een auto, klopte absoluut niet. De enige manier om de Rozet parkeergarage te bereiken was mogelijk doordat ik de regels overtrad en de bewegwijzering negeerde.
36) Lastig dat soms straten worden afgezet in het centrum, om doorstroom te bevorderen, mensen om te laten lopen. Dit is lastig voor omwonenden, die dan met de meute helemaal om moeten lopen.
37) Wij vonden het wel uitermate irritant dat ze op Jansplaats tot 1u nachts doorgingen met opbouwen zowel 24 als 25 april. Daar hebben wij meer last van gehad!!
38) Ik heb indien gewenst een geluidsopname van de herrie zoals die bij mij in huis klonk.
39) Heb geen plezier gehad
40) graag een feest die iets anders is dan alleen maar hardcore en zuipen.
41) Neem statiegeld glazen net als bij de foodtruck festivals. Geeft minder plastic op straat. Meer containers voor afval
42) Alle geluid minder zodat het elkaar niet overstemd
43) Schoonmaakploegen inschakelen om urine (van feestgangers) uit portieken te verwijderen
44) “Het is logisch dat er geluidsoverlast is en dat is op zich niet echt een probleem maar het geluid van het feest op de Trans was wel erg goed te horen binnen (meer dan 100 decibel). Zou wat minder mogen zijn.
45) Ik mis de mogelijkheid om online de vergunningen in te zien om te weten wat toegestaan is.”
46) Evenement op trans afschaffen. Is enorm lawaai
47) Doordat we nav koningsnacht en dag 2018 onze woning ontvlucht zijn heb ik de vragen die we niet hebben kunnen beantwoorden gescoord met een 0. Het feit dat we vertrokken zijn zegt eigenlijk al genoeg ?
48) “Voor volgend jaar ook rond het Kerkplein (Eusebiuskerk) hekken zetten is de kerk uit de steigers en de huizen bewoond. Zodat er niet tegenaan geplast gaat worden.
49) Decibellen geen last van gehad, woon tussen de Markt en de Trans in.
50) Prima afgezet! Functioneerde goed. Vooral mee doorgaan.
51) Complimenten voor de afvalploeg die ervoor zorgt dat alles de volgende dag weer opgeruimd is en de leefomgeving weer leefbaar is.
52) De winkelstraten waren in de avond afgezet, zodat feestgangers rondom de binnenstad naar het Station geleid werden vooral weer doen.”
53) Groot compliment voor de organisatie, beveiliging en de opruimers. Ik ben 50+, woon in het centrum en vond het een geweldig feest!
54) Vroeger was t gezellig , nu te veel herrie niet meer voor t gezin maar bezopen jeugd .
55) Wij gaan altijd weg uit Arnhem rond deze tijd… Dus wij hebben alleen last van de rotzooi na en de werkzaamheden voor het feest… We weten dat deze dingen gebeuren en dus geven we een aantal dagen in het jaar de stad aan de bezoekers… Maar hoeveel prullenbakken en pisbakken je neerzet onze tuintjes worden vertrapt en onze portieken en gevels bezoeken… Hoort er blijkbaar allemaal bij tenzij je er als politieagentje naast gaat staan… 
56) Nee. Ik vind het vooral een gezellig feest.
57) Vooral die bas gebruik verminderen
58) Midden in de stad wonende vond ik het mooi te zien dat er geen erge ongeregeldheden waren. Ben dan trots op iedereen die daaraan meegewerkt heeft.
59) Wij hebben totaal geen geluidsoverlast ervaren (Weerdjesstraat). Gewoon weer knallen volgend jaar!
60) men moet niet zo snel klagen over het geluid, dit is twee dagen per jaar, zo wat er was gewoon veel plezier
61) Dank voor deze enquête!
62) “Topfeest, in binnenstad zelf geen tot nauwelijks overlast
63) Goed optreden politie na afloop feest”
64) Wat wordt er gedaan met alle klachten van geluidsoverlast?
65) Het lijkt dat het een soort uitdaging voor Arnhem is om het nog groter uit te pakken in het centrum een volgende keer . En dan ook weer voor die doelgroep .
66) Vond het qua geluidsoverlast beter dan 2018 en na 12 uur ook ongeveer zo stil als op normale uitgaansavonden. Zeker geen ramp om 1 x per jaar het geluid van Koningsdag te horen, woon ten slotte niet in de binnenstad voor rust en stilte!
67) Fijn dat de muziek om 00.00 uur stopt.
68) Ik ben zelf jarig op 27 april maar denk er over na om de stad te ontvluchten met mijn verjaardag. Je kan ( als het mooi weer is) niet buiten zitten op het balkon met je visite.
69) Meer voor de 40 plussers v.w.b. muziek. Zetten ook meer om aan drank. Jongelui nemen gewoon hun eigen drank mee, of kopen die bij de Spar op het station. Ik snap de horeca ondernemers niet.
70) Waarom was er geen vuurwerk zoals andere jaren?

 

Onderzoek uitgevoegd door Lars Berk en Marcel van Empel van Arnhem6811.

© Copyright 2018 – arnhem6811.nl | WebDesign by Maatwerk24

© Copyright 2018 – arnhem6811 | WebDesign by Maatwerk24 | Privacy Statement