Over Arnhem 6811

Arnhem6811 is het bewonersplatform voor én van bewoners met de postcode 6811. Wij zetten ons vrijwillig in voor de belangen van de bewoners van onze wijk. We zijn officieel erkend door de gemeente Arnhem als belangenorganisatie en adviesorgaan voor de binnenstad.

Onze visie

Wij streven naar een wijk waar het voor alle bewoners een prettige buurt is om in te wonen. Waar je als bewoner voldoende mogelijkheden hebt en je je veilig kunt voelen. We nemen als bewoners zelf de regie over wat wij belangrijk vinden voor onze woon- en leefomgeving. Dat doen we aan de hand van de thema’s wonen, veiligheid, groen, onderhoud, zorg en welzijn. Daar betrekken we het liefst bewoners bij om zo samen te werken aan de ontwikkeling van onze mooie binnenstad.

Onze taken

 Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor de politiek, bijvoorbeeld als het gaat om een wijziging van het bestemmingsplan of parkeertarieven.

 Wij hebben rechtstreeks contact met de wijkmanager, wijkagent, gemeente en andere belangrijke partijen.

 Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over alles wat in onze wijk gebeurt.

 Wij stimuleren en faciliteren initiatieven en activiteiten die het prettig wonen bevorderen.

● Wij brengen binnenstadbewoners met elkaar in contact.

 Wij werken samen met ondernemers en andere binnenstad-organisaties om de stad leefbaar te maken voor iedereen.

 Wij kunnen namens bewoners aanvragen doen voor projecten, zoals kerstversiering, een braderie, samen gymmen of extra groen.

 Wij beheren het wijkbudget en beoordelen aanvragen.

 Wij houden bewoners op de hoogte van wat er speelt in de wijk, bijvoorbeeld met de Binnenstadskrant en onze agenda.

  •  

Dagelijks bestuur en projectgroepen

Bewonersplatform Arnhem6811 bestaat uit een dagelijks bestuur en projectgroepen. De onderstaande drie projectgroepen hebben een langdurig karakter, omdat ze erg belangrijk zijn.

Een projectgroep richt zich op een bepaald thema met bijbehorende activiteiten. Zij kunnen voorstellen en advies doorgeven aan het kernteam. Daarnaast kunnen er ook tijdelijke projectgroepen zijn, bijvoorbeeld voor Koningsnacht. Of als er ideeën vanuit bewoners of het kernteam ontstaan.

Je bent welkom!

Wil je een keer een vergadering bijwonen? Of wil je je (tijdelijk) inzetten voor een van de projectgroepen? Is er iets wat je over ons wilt weten? Neem contact met ons op en we nodigen je graag uit voor een gesprek of vergadering!