Handige links

Klik op een van de onderwerpen hier onder om de links te bekijken.

Wijkfunctionarissen
Wijken in Arnhem
Non profit organisaties/stichtingen in Arnhem
Overige organisaties (landelijke)

Dossiers Arnhem6811

Klik op een van de onderwerpen hier onder om de links te bekijken.

Herinrichting Rijnkade
De Rijnkade is over een lengte van 1,2 kilometer afgekeurd voor een extreem hoog water situatie, bij waterstanden die gemiddeld eens in de 1250 jaar voorkomen en moet voor de waterveiligheid versterkt worden. Het waterschap doet dit niet alleen. Diverse (overheids)partners zoals gemeente, provincie en Rijkswaterstaat spelen een belangrijke rol in het project. Ook bewoners en bedrijven aan de Rijnkade worden de komende periode nauw betrokken bij het ontwerp en de plannen.

SAMENVATTING ALTERNATIEVEN EN
TOELICHTING VOORKEURSVARIANT RIJNKADE

Financieel overzicht van 2017 Arnhem6811
Financieel overzicht 2018 – 2019 op aanvraag in tezien 

Stuur ons een bericht!

14 + 12 =