Bewonersbrief Binnenstad Groenplan – fase 2

Groen groener groenst

Bewonersplatform Arnhem6811, Platform Binnenstad Arnhem (PBA) en de gemeente Arnhem hebben vorig jaar samen stappen gezet naar een groenere binnenstad. Inmiddels is de eerste fase succesvol afgerond en is de binnenstad op veel plekken door plantenbakken, klimplanten en geveltuintjes groener geworden. We staan nu aan het begin van de tweede fase van vergroening.

 
Evenals vorig jaar kunt u als bewoner of als groep bewoners meedoen en één of meer groene elementen bij uw woning(en) laten plaatsen. Bij deze brief ontvangt u een set kaarten voor het ‘groenmenu’. Daarmee kunt u kiezen uit verschillende groene elementen. Vanuit de samenwerkende partijen vergoeden wij dit jaar tot 80% van de kosten, u draagt zelf de laatste 20% bij.
 
Wat moet u doen …
De kaarten zijn vormgegeven als een ansichtkaart. U kiest één of meer groene elementen en geeft achter op de kaart aan waar u woont en waar het groen moet komen te staan. Vervolgens stuurt of bezorgt u de kaart naar Platform Binnenstad Arnhem, Bovenbeekstraat 21, 6811 CV Arnhem. U kunt uw aanvraag ook zenden aan groen@binnenstadarnhem.nl. De digitale versie van de kaarten van het ‘groenmenu’ zijn te vinden op de websites en sociale media van Arnhem6811 en PBA. Noemt u dan wel duidelijk in de mail de door u gewenste soort vergroening en de plek.
Wanneer u kiest voor een geveltuin, geeft u dan de breedte hiervan aan in centimeters. Alle groene elementen hebben een standaard maatvoering. Alleen de geveltuin heeft een variabele breedte, afhankelijk van de gevel en de wensen die u zelf hebt.
 
In het geval van een klimplant of een geveltuin raden wij u nadrukkelijk aan contact op te nemen met de eigenaar van uw woning, wanneer u dat niet zelf bent, voor toestemming. Ook is het heel verstandig uw buren in te lichten over het groen dat u aanschaft en de plek waar het moet komen te staan.
 
Het vervolg…
Op basis van het e aantal aanvragen en de spreiding ervan over de binnenstad gaan wij (Arnhem6811, PBA en de gemeente) een selectie maken van de te honoreren aanvragen. Dat doen wij opdat de groene elementen goed over de binnenstad worden verspreid en de aanvragen van bewoners en ondernemers met elkaar in balans zijn.
 
Zoals gezegd, betaalt u aan het groen een eigen bijdrage van 20%. Over de wijze van betaling ontvangt u te zijner tijd meer informatie. Nadat uw betaling is ontvangen, bestellen wij de verschillende groene elementen. Beplanting en plaatsing worden verzorgd door een hovenier/groenaannemer en vinden plaats na de zomervakantie.
 
Onderhoud…
Voor het kleine onderhoud aan het groen, zoals het opruimen van zwerfafval in de plantenbakken en het weghalen van dorre bladeren, uitgebloeide bloemen en afgebroken takken bent u als aanvrager verantwoordelijk. Dat geldt ook voor de bplanting, het klein en groot onderhoud en het water geven van geveltuin en klimgroen.
 
Voor klimgroen en het groen in een boombak geldt dat de gemeente alles boven de tweeënhalve meter jaarlijks laat snoeien om overlast te voorkomen. Onderhoud op die hoogte is voor u immers nauwelijks te doen.
 
De bewatering van de grotere plant- en boombakken worden evenals de vormsnoei verzorgd door de gemeente. Dat geldt ook voor uitval van beplanting door ziekte en herstel na vandalisme.
 
Meer informatie…
Het Groenplan Binnenstad en de kaarten van het ‘groenmenu’ vindt u ook op Chainels (voor ondernemers) en de facebookpagina van Arnhem6811. Voor meer informatie over de vergroening en het groenplan, en voor praktische vragen kunt u contact opnemen met Herman KleinJan, groen@binnenstadarnhem.nl of 026-377 30 28.