Wijkenquête: jouw mening telt!

Jouw mening als wijkbewoner is voor ons heel belangrijk. Daarom vragen we je regelmatig wat je vindt over de wijk of bijvoorbeeld Koningsnacht. Dat doen we aan de hand van digitale enquêtes of via polls op deze website of Facebook. We vinden het fijn als je onze enquêtes of polls invult, zodat we de binnenstad samen nog mooier kunnen maken!

Enquête over de wijk - februari 2020

Maar liefst 562 mensen vulden deze enquête in. We zijn ontzettend blij met zoveel ingevulde vragenlijsten. De uitkomsten delen we graag met je. En natuurlijk gaan we aan de slag met de punten die uit de enquête naar voren zijn gekomen.

Enquête over Koningsnacht en Koningsdag – april 2019

In de binnenstad merken we het als Koningsnacht en Koningsdag worden gevierd: van luide muziek en opbouw van podia tot dixies en wildplassers. Hoe ervaren Arnhemmers het feest, geluid en de bezoekers? Voelen ze zich veilig? Wat zijn verbeterpunten voor volgend jaar?