Informatie voor bewoners

Bewonersplatform Arnhem6811 is er voor bewoners van de binnenstad. We beheren het wijkbudget, houden wijkenquêtes en maken de Binnenstadskrant. Op deze pagina vind je meer informatie voor de bewoners van Arnhem 6811.

Wijkbudget

Iedere wijk in Arnhem krijgt van de gemeente een bepaald om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Heb jij een leuk idee of initiatief? Maak dan gebruik van het wijkbudget!

Handige informatie

Wie is de wijkagent? Hoe regel je dat kapotte verlichting in jouw straat wordt gemaakt? Met handige informatie en telefoonnummers weet je wie je waarvoor moet hebben.

Binnenstadskrant

We houden je graag op de hoogte van alles wat in onze wijk gebeurt. Daarom brengen we twee keer per jaar onze eigen wijkkrant uit: de Binnenstadskrant.

Wijkenquêtes

Jouw mening als wijkbewoner is voor ons heel belangrijk. Daarom vragen we je regelmatig wat je vindt. Je kunt deze enquêtes op onze site vinden en de uitkomsten teruglezen.