Vraag 1: Er gebeurt veel in de binnenstad. Wat vind je positieve ontwikkelingen? (meerdere keuzes mogelijk)

Reacties op de open vraag 1.

Verkeer

 • minder auto’s
 • Parkeren voor binnenstad bewoners
 • invoeren milieuzone, afvalinzameling bedrijven/winkel
 • Auto parkeren
 • Beperking parkeermogelijkheden niet bewoners
 • Lagere tarieven parkeren & meer parkeerplaatsen voor bezoekers

Horeca

 • Veel nieuwe horeca, winkels. Stad leeft!
 • Alternatieve horeca
 • 1*Verbod op terrasverwarming (i.v.m. millieu).
 • 2*Rookverbod (horeca)terrassen voor (boven) woningen.

Winkels

 • Het is een dode en zeer ongezellige stad. Ondernemers denken dat ze alles kunnen flikken en doen. Treed daar eens tegen op!
 • Bestrijding leegstand
 • Toename kleine winkels
 • winkeldeuren laten sluiten bij koude en hitte (energiebesparing)

Diversen

 • In stand houden van divers aanbod. Zowel sociaal cultureel als winkels
 • Ruimtelijke aanpassingen zoals gebied in zuidelijke binnenstad
 • Activiteiten voor zestigplussers

Cultuur

 • Kunst in de openbare ruimte
 • Het feestaardvarken

Evenementen

 • Ik mis leuke evenementen, goed aangeklede en georganiseerde markten en ontmoetingsplekken voor singels, ben zelf 35 jaar.
 • Evenementen (Arnhem Proeft, Sonsbeekse evenementen, etc)

Gemeente

 • De wijk overleggen die plaatsvinden met de gemeente
 • De nieuwbouw; Rozet, Focus, Parkzaal, herstellen van de beek
 • nieuwbouw, alles netter, de beek
 • Ik mis juist overdekt fiets parkeren voor binnenstadbewoners en speelplekken

Wonen

 • Uitbreiden woonvoorraad
 • afbraak van oude gebouwen/panden en ontstaan van nieuwe
 • veel meer woningen
 • Kwalitatieve nieuwbouw
 • Er worden mooie stadswoningen gebouwd.
 • meer woningen in de binnenstad (ombouwen oude kantoren)
 • Stadsvernieuwing

 Groen

 • Meer ruimte dmv pleinen en groen
 • Laat de laatste pleinen, de longen vd stad, bestaan!
 • bij voorbeeld groene daken op alle nieuwbouwen
 • zo groen als Arnhem in zijn geheel is, zo arm aan groen in de binnenstad. Graag heel veel groen erbij! Ondanks de mooie bakken zijn we er nog lang niet.
 • Coehoorn park
 • Aanleg van de Jansbeek
 • Ik ben de laatste periode een paar keer met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de chauffeurs waren niet erg blij met de bereikbaarheid van het appartement van mijn
  huisadres aan de Weerdjesstraat 65-5. Het groenplan is een mooi initiatief maar het functioneel zijn en bereikbaar. Dit was een ambulance maar ik moet er niet aan denken dat er
  een brandweerauto hier nodig moet zijn want die zal er nog veel meer problemen mee hebben.

Veiligheid

 • Veiligheid op straat
 • Veiligheid
 • Veiligheid
 • Meer camera’s