De foto hierboven werd ongeveer zestig jaar geleden genomen vanaf de Stadsblokken. De foto laat goed zien hoe ingrijpend de binnenstad in die tijd veranderd is. Waarschijnlijk herken je op de foto nog een paar ijkpunten die nu nog steeds bestaan, maar veel zijn het er niet.

De Du Soleilflat aan de linkerkant van de foto is het meest in het oog springende gebouw dat we nu nog steeds kennen. De flat is op het moment dat de foto genomen is net gerealiseerd. Ook de gevels op de achtergrond, met Luxor nog als bioscoop zijn herkenbaar. Maar verder?

De omgeving van de Oude Kraan en het Roermondsplein zien er tegenwoordig heel anders uit. Hier vind je tegenwoordig de Blauwe Golven en de oprit naar de Nelson Mandelabrug. Ook de Molenkom, rechts van het Roermondsplein, ziet er tegenwoordig heel anders uit. De oude, vervallen bebouwing op de foto werd in de jaren tachtig vervangen door nieuwbouw.

De barakken die je ziet staan op de plek waar nu de Blauwe Golven liggen, waren in gebruik bij de giro. Oorspronkelijk lag op deze plek de haven. Na de Tweede Wereldoorlog werd de haven gedempt met puin van verwoeste panden uit de binnenstad.

Prominent op de foto is ook de sierlijke toren van de Kleine Eusebiuskerk te zien. De kerk werd begin jaren negentig tot verbijstering van veel mensen gesloopt. Binnenkort wordt de achtergebleven lege plek opgevuld met nieuwbouw.