Een van de zaken waar bewonersvereniging Arnhem6811 zich voor inspant, is het tegengaan van overlast rondom Koningsnacht en Koningsdag. Voor de editie van volgend jaar pleiten we ervoor om het evenementenplein op de Trans te verplaatsen. De locatie voldoet niet meer als evenementenlocatie. Dit zijn de redenen.

Enige evenementenplein met een dagelijkse functie.
De Markt, de Korenmarkt, het Gele Rijdersplein, Musispark: stuk voor stuk hebben deze evenementenlocaties geen dagelijkse functies. Ze zijn beschikbaar zonder dat er grote aanpassingen gedaan hoeven te worden. Voor verreweg de meeste tijd zijn dit lege pleinen die niet gebruikt worden. Dat is anders op de Trans. De Trans wordt dagelijks gebruikt als parkeerplaats. Alleen al om die reden zou er gekozen moeten worden voor een andere locatie.

Meer bewoners dan vroeger.
De Trans en omgeving was de afgelopen decennia een enigszins verwaarloosd gebied. Door de Rijnboogplannen op deze plek bevonden zich hier veel sloopwoningen met tijdelijke verhuur. Daarnaast waren er kantoor- en werkpanden.

De afgelopen jaren is het gebied ingrijpend getransformeerd. Met nieuwe woningen op de Turfstraat, nieuwe appartementen op de Trans én met nieuwe studentenwoningen op het Eusebiusplein is het aantal bewoners rond de Trans fors toegenomen. Bovendien wordt dit jaar nog het Kadehuis opgeleverd. Daardoor neemt het aantal binnenstadsbewoners dat overlast ervaart alleen maar verder toe.

Bewoners hebben 2 weken geen parkeerplaats.
De parkeerplaats op de Trans is door de opbouw en afbraak van het evenementenplein maar liefst twee weken per jaar niet beschikbaar voor bewoners om hun auto te parkeren. Omdat er in de directe nabijheid van de Trans te weinig parkeerplaatsen voorhanden zijn, zijn bewoners hierdoor genoodzaakt hun auto op een flinke afstand van hun woning te parkeren. Zoiets zou in geen enkele wijk in Arnhem geaccepteerd worden.

Door de opbouw en afbraak rond Koningsdag, hebben bewoners van de Trans bovendien twee weken lang te maken met ernstige geluidsoverlast door vrachtverkeer, heftrucks en bouwvakkers die bezig zijn met de opbouw en afbraak van het terrein.

Veel pissers en kotsende bezoekers.
De Trans en omgeving is een dichtbebouwde woonbuurt. Dat weerhoudt dronken bezoekers er tijdens Koningsnacht en Koningsdag niet van om rondom het plein tegen woningen aan te pissen en voor deuren te kotsen. Het is een probleem dat ieder jaar erger lijkt te worden en dat moeilijk te bestrijden is.

Crowdcontrol lastig door twee grote evenementenpleinen.
De twee grootste evenementenpleinen tijdens Koningsdag zijn de Markt en de Trans. Deze pleinen liggen dicht bij elkaar. Overdag is dat niet echt een probleem, maar wanneer beide pleinen op 26 en 27 april om middernacht de muziek uitzetten, is crowdcontrol ingewikkeld. Vanaf beide pleinen stromen tienduizenden bezoekers op hetzelfde moment richting stad en station. Door een andere locatie voor het evenementenplein van de Trans te kiezen, wordt dat probleem eenvoudig opgelost.

Oplossing eenvoudig: voldoende alternatieven aanwezig.
De meest eenvoudige oplossing voor het tegengaan van alle problemen rondom de Trans op Koningsdag, is om het evenementenplein te verplaatsen naar een locatie die beter geschikt is. Dat is makkelijk te doen, want Arnhem kent meerdere locaties die beter geschikt zijn dan de Trans.

Allereerst is er het terrein bij de John Frostbrug. Hier wordt in september jaarlijks Bridge to Liberation georganiseerd, met evenveel bezoekers als er op de Trans komen tijdens Koningsdag. De locatie ligt in het centrum, overlast voor omwonenden is minimaal en bovendien is het een erkende evenementenlocatie.

Ook het Musispark is een geschikte locatie. Sterker nog: Musispark is jarenlang tijdens Koningsdag gebruikt als evenementenlocatie voor het podium van 8Bahn. Daarnaast is Musispark ook buiten Koningsdag regelmatig gebruikt voor evenementen, zoals bijvoorbeeld Arnhem Open en Arnhem Proeft. Ook hier geldt dat het dicht bij het centrum ligt, met minimale overlast voor omwonenden.

Een reden om het terrein hier niet meer gebruiken heeft te maken met de schade aan het gras. Je kunt als gemeente echter niet met droge ogen beweren dat je gras belangrijker vindt dan inwoners van de binnenstad.

Tot slot is er nog het festivalterrein op de Stadsblokken. Het is vreemd dat het enige evenemententerrein dat naast het centrum ligt volledig ongebruikt is tijdens het grootste publieksevenement in Arnhem.

Hoe dan ook: de drie alternatieven zijn stuk voor stuk betere locaties voor een evenement dan de Trans. Verplaatsing van dit evenementenplein kent alleen maar voordelen en vergroot de leefbaarheid van de binnenstad, ook tijdens Koningsdag.