Dankzij de input van bewonersvereniging Arnhem6811 neemt de gemeente Arnhem dit jaar extra maatregelen om overlast in de binnenstad tegen te gaan op Koningsdag. Zo komen er bijvoorbeeld extra afvalcontainers en worden meer straten met hekken afgesloten om wildplassen tegen te gaan.

Vorig jaar waren er na Koningsdag veel klachten bij binnenstadsbewoners. Bij Arnhem6811 ontvingen we tientallen meldingen over afval, geluidsoverlast, wildplassen en andere klachten. De gemeente Arnhem verdedigde zich door te wijzen op de korte voorbereidingstijd na de coronapandemie. De gemeente beloofde om Arnhem6811 meer en beter te betrekken bij de voorbereiding om overlast dit jaar tegen te gaan.

De gemeente hield woord. Afgelopen week zat Arnhem6811 met de gemeente rond de tafel. Dankzij de input van Arnhem6811 worden op allerlei vlakken extra maatregelen genomen om overlast tegen te gaan. Hieronder een overzicht:

Toiletten:
Er zullen dit jaar net zoveel toiletten geplaatst worden door de gemeente als afgelopen jaar op Koningsdag. De urinoirs van de gemeente staan los van de toiletgroepen die door de organisatoren bij de grote pleinen worden neergezet.

Op aanwijzingen van Arnhem6811 worden een aantal toiletten neergezet op strategische plekken. Op de route tussen station en binnenstad worden er nu ook toiletten geplaatst op het stationsplein en in de Stationsstraat waar Pathé zit. Er komt ook een urinoir bij de ingang van de Vissteeg/Wielakkerstraat om wildplassen tegen te gaan.

Hekken om wildplassen tegen te gaan komen er bij het Jan Dommeringpad en bij het Paradijs. Op verzoek van Arnhem6811 komen die ook bij de Janssteeg en bij de trappen van de Molenkom op het Roermondsplein.

Geluidsoverlast:
De gemeente gaat net als vorig jaar actief handhaven op geluid (max 80 db tegen de gevel). De meeste geluidsklachten van vorig jaar kwamen binnen na middernacht, toen het podium op de Trans vanwege crowdcontrol een half uur langer door mocht gaan. Doordat dit niet goed gecommuniceerd was naar bewoners van de binnenstad, leidde dit tot veel ergernis.

Dit jaar communiceert de gemeente via een brief aan binnenstadsbewoners dat de podia om middernacht stoppen, maar dat er vanwege crowdcontrol op de Markt en de Trans uitzonderingen mogelijk zijn.
De suggestie van Arnhem6811 is dat het aantal decibels na middernacht wordt teruggeschroefd van 80 naar 70, mocht er langer worden doorgegaan. De gemeente vindt dit een goede suggestie en neemt dit mee in het overleg met de organisatoren.

Geluidsklachten moeten gedaan worden bij het (lastig te vinden) provincieloket. De suggestie van Arnhem6811 is om een apart telefoonnummer in te stellen. Dat wordt onderzocht. Mocht dat niet kunnen, is het voorstel van Arnhem6811 dat geluidsklachten via Fixi gedaan kunnen worden. Ook dat wordt onderzocht.

Afval:
Arnhem6811 heeft afgelopen jaar al aangegeven dat er meer containers bij moeten om afval op straat te verminderen. Het aantal containers gaat dit jaar van 130 naar 150. Op advies van Arnhem6811 komen er meer grote containers op de belangrijkste looproute tussen het station en de Markt. Stationsplein en Weverstraat krijgen bv meer containers dan vorig jaar.

Er wordt na een suggestie van Arnhem6811 gekeken of er een wagen van 2Switch bij de kleedjesmarkt op de Zypendaalseweg kan komen, zodat mensen hun onverkochte spullen daar kunnen inleveren. Daarnaast komen er ook twee kraakwagens.

De stad wordt schoongemaakt door Van Dalen. Zowel op 27 als 28 april begint Van Dalen om half vijf. Om 10 uur ’s ochtends moet de stad schoon zijn. Er worden net als vorig jaar 40 man en een overload aan materieel ingezet.