Geluidsoverlast, verkeersoverlast, zwerfvuil, ratten, verwarde personen en misdaad. Als binnenstadbewoner ervaar je nogal wat overlast. Wanneer je overlast ervaart, is het verstandig om altijd een melding te doen. Hier lees je waar je eenvoudig en snel overlast kunt melden.

Er is een verschil in de beleving van die overlast tussen bewoners en de gemeente Arnhem. De gemeente kijkt naar het aantal meldingen en die vallen mee. Dat komt doordat veel bewoners in de binnenstad geen melding doen bij overlast. Daarom hierbij de oproep: Ervaar je overlast? Meldt het altijd!

Afval, zwerfafval, ratten, rommel –> Fixi:
Melden kan via de Fixi-app of via Fixi.nl.
Bij spoed kun je bellen: 0800-1809

Geluidsoverlast –> Provincieloket:
Melden kan via milieuklacht.gelderland.nl.
Bij spoed: 026-3599999

Verwarde personen –> Politie:
Bel bij spoed: 112
Zonder spoed: 0900-8844

Kleine misdaad –> Burgernet:
Melden kan via burgernet.nl
Bij spoed: 112
Zonder spoed: 0900-8844

Bouwoverlast –> ODRA:
Melden kan via odraregioarnhem.nl
Telefonisch: 026-3771600

Burenoverlast –> Meld:
Melden kan via Meld.nl.

Overlast melden heeft zin!

Iedere overlastmelding is als een knikker in een buis. De buis met de meeste knikkers trekt de aandacht van de gemeente. Om ervoor te zorgen dat we als binnenstad beter op de radar komen van de gemeente Arnhem is het dus belangrijk dat je bij overlast actie onderneemt.

Bij de bewonersavond die Arnhem6811 een paar maanden geleden organiseerde bleek dat overlast het grootste pijnpunt is in de binnenstad. Arnhem6811 heeft naar aanleiding van dat signaal een brandbrief gestuurd naar de gemeente. Gemeentelijke molens draaien langzaam, dus concreet resultaat heeft dat vooralsnog niet opgeleverd, maar achter de schermen zijn we in gesprek en doen we wat we kunnen.

Tot die tijd: ervaar je overlast? Meld het altijd!