Brandbrief Help! Verbeter alsjeblieft de leefbaarheid in het centrum van Arnhem!

Vandaag hebben we een brandbrief gestuurd naar het college van Arnhem en alle raadsleden & fractievolgers van Arnhem
 
Bewoners van de binnenstad van Arnhem ervaren in toenemende mate overlast van verwarde personen, horeca, verkeer en bezorgdiensten.

De leefbaarheid in het centrum staat daardoor ernstig onder druk.

klik op de brandbrief, voor de volledige tekst

Brandbrief:

Arnhem, 25 november 2022,

Brandbrief

Help! Verbeter alsjeblieft de leefbaarheid in het centrum van Arnhem!
Op 15 november 2022 organiseerden wij als bewonersplatform Arnhem6811 een
bewonersavond om ideeën op te halen over onderwerpen die leven bij bewoners van de
binnenstad. Er kwam echter zoveel leed naar boven, dat wij als 6811 met de
spreekwoordelijke handen in het haar zitten, want hoe gaan wij dit oplossen?


Bewoners van de binnenstad van Arnhem ervaren in toenemende mate overlast van
verwarde personen, horeca, verkeer en bezorgdiensten. Dat is de belangrijkste uitkomst van
de bijeenkomst. De bewonersavond werd door maar liefst 85 bewoners van het centrum van
Arnhem bezocht.


Tijdens de bewonersavond werd al snel duidelijk dat vrijwel iedere aanwezige ervaart dat de
leefbaarheid in de Arnhemse binnenstad onder druk staat. Als binnenstadsbewoner dien je
een hogere tolerantie te hebben dan als inwoner van een andere wijk in Arnhem. Er zijn
echter grenzen aan wat aanvaardbaar is aan hinder en overlast. Die grenzen worden de
laatste jaren steeds vaker en steeds sterker overschreden, ervaren veel bewoners van het
centrum.


De overlast van verwarde personen, daklozen en bedelaars in het centrum, met name in en
om de winkelstraten, stijgt in rap tempo. Niet alleen zorgen deze mensen voor veel overlast;
het zorgt er ook voor dat inwoners van de binnenstad zich minder veilig voelen.


Distributie van winkels door vrachtwagens in de vroege ochtend, luidruchtig uitgaanspubliek
in de nacht en overschrijding van geluidsnormen door de horeca zorgen ervoor dat veel
bewoners in het hart van Arnhem steeds vaker slaapproblemen hebben.


De 40.000 auto’s die dagelijks over de Centrumring razen, rijden vaker dan in het verleden te
hard. Dat zorgt voor onveilige situaties en het veroorzaakt veel geluidsoverlast in de
honderden woningen die pal aan de Centrumring liggen.
Dat dit bovendien zorgt voor een nog slechtere luchtkwaliteit dan aanvaardbaar is laten we
daarbij buiten beschouwing.


Ook de toename van afval op straat is iets waardoor wonen in het centrum van Arnhem
minder aangenaam is dan het zou moeten zijn.


Als bewonersplatform doet Arnhem6811 haar uiterste best om iets aan deze problemen te
doen. We geven aan de gemeente door waar de knelpunten en overlastproblemen zich
concentreren. We hebben intensief contact met de wijkagenten en we spreken
overlastgevers regelmatig aan.


Doordat de overlastproblemen in de binnenstad de laatste jaren alleen maar toenemen,
staat de leefbaarheid in het centrum in Arnhem ernstig onder druk. Als bewonersvereniging
doen we wat we kunnen. We hebben bovendien tijdens de bewonersavond nog enkele
suggesties gehoord waarmee we aan de slag gaan.


Echter. Het verbeteren van de leefbaarheid kunnen de bewoners niet alleen zelf. Het zou
enorm helpen wanneer er vanuit alle instanties meer focus komt te liggen op de
problematiek in de binnenstad.


Het centrum van Arnhem werd decennialang niet gezien als woonwijk. In het
postcodegebied 6811 woonden ‘slechts’ zo’n 4.000 mensen. Die tijd ligt echter al lang achter
ons. Door transformatie van kantoren en nieuwbouw is het aantal bewoners van de
binnenstad afgelopen jaren gestegen tot 7.500 bewoners. Dat zal komende jaren doorstijgen
tot zo’n 8.500 bewoners.
De Arnhemse binnenstad is niet alleen evenementenlocatie, winkelhart en uitgaanscentrum.
Het is ook een van de grootste woonwijken van Arnhem.


Het is mede door de stijging van het aantal inwoners in de binnenstad van het grootste
belang dat er meer aandacht komt voor het aanpakken van de geschetste problemen.
Wonen in de binnenstad moet weer prettig worden.


Help ons.


Namens het bestuur,

Bewonersplatform Arnhem6811


Meer informatie
Meer informatie over Arnhem6811 www.arnhem6811.nl