ARNHEM – Tegels weg langs de Jansbeek bij de Waalse Kerk, asfalt verwijderen uit het plantsoen op het Velperplein en extra plantenvakken in de Weerdjesstraat. Dat zijn zomaar een aantal van de plannen die de gemeente heeft opgehaald bij bewoners van de binnenstad. De meeste plannen worden komend jaar uitgevoerd.

De gemeente Arnhem geeft vol gas bij het vergroenen van de stad. Om die reden gaan medewerkers van de gemeente langs in alle wijken van Arnhem om samen met bewoners een wijkgroenagenda op te stellen.

Samen met bewoners wordt gekeken waar in een wijk koelteplekken gecreëerd kunnen worden, waar steen verwijderd kan worden en waar verticale tuinen geplaatst kunnen worden.

Afgelopen maand was de binnenstad aan de beurt. Vijftig binnenstadbewoners gaven de gemeente tijdens een bewonersavond tips en ideeën om de binnenstad verder te vergroenen. De resultaten zijn nu samengevat in een voorlopige wijkgroenagenda.

Veel van de ideeën die zijn opgehaald, zullen komende tijd worden uitgevoerd. Voor andere ideeën wordt nog gekeken of het financieel en praktisch mogelijk is om de vergroening te realiseren.

Steen eruit, groen erin

Bewoners hebben de gemeente gewezen op meerdere plekken in de binnenstad waar overbodige verharding eenvoudig verwijderd kan worden om plaats te maken voor groen.

Eén van die plekken is aan de Beekstraat ter hoogte van de Waalse Kerk. In de toekomst zal het plein rond de kerk getransformeerd worden, maar voor het zover is, kunnen de stenen al verwijderd worden om plaats te maken voor planten.

Samen met bewoners worden hier over een paar maanden al enkele honderden vierkante meters steen verwijderd. Het voordeel van de wijkgroenagenda die de gemeente nu over de stad uitrolt is dat er voldoende budget is om veel van de bewonerswensen te realiseren.

Een andere wens van bewoners is om overbodig asfalt te verwijderen uit het plantsoen op het Velperplein tussen Musis en het Rembrandt Theater. De gemeente gaat dit najaar een deel van deze overbodige verharding verwijderen en daarvoor in de plaats twee bomen planten.

Van veel andere ideeën die zijn voorgesteld onderzoekt de gemeente of het mogelijk is om ze te realiseren. Zo is voorgesteld de Weerdjesstraat verder te vergroenen door hier meer groenvakken toe te voegen. Ook bij het station wordt onderzocht of het mogelijk is om extra groen aan te leggen.

“Maar”, waarschuwt de gemeente. “Er is nu eenmaal veel verharding nodig voor loop-, bus- en autoroutes. En ondergronds ligt een parkeergarage en andere infrastructuur, waardoor het toevoegen van extra bomen niet mogelijk is.

Land van de Markt

Ook in het winkelcentrum wordt gekeken of het mogelijk is om extra bomen te plaatsen. In de Bakkerstraat bijvoorbeeld moet het riool vervangen worden. Als de straat volgend jaar toch op de schop gaat, moet het volgens bewoners mogelijk zijn om ook een rij bomen in de straat te planten.
De gemeente gaat onderzoeken op welke manier dit mogelijk is.

Er zijn al jaren plannen en ideeën om het Land van de Markt te vergroenen. De gemeente zou, net als veel binnenstadbewoners, graag enkele bomen op het pleintje willen plaatsen. Het probleem is dat op het Land van de Markt vijf riolen samen komen. Het planten van bomen is daardoor niet haalbaar.

De gemeente is nu samen met studenten van de Universiteit van Wageningen aan het kijken hoe de inrichting van het plein toch zo groen mogelijk kan worden ingericht.

Extra vergroening

De voorstellen die de gemeente nu bij bewoners heeft opgehaald voor de Wijkgroenagenda voor de binnenstad, komen bovenop de plannen die de gemeente sowieso al in de planning had in het centrum.

Zo heeft de gemeente vorige maand extra bomen geplant op de Jansbuitensingel en is al een begin gemaakt met de transformatie van de Blauwe Golven waar extra groen en bomen worden aangelegd. Komend jaar ondergaat ook de Rijnkade tussen de Mandelabrug en de John Frostbrug een transformatie waarbij veel extra groen wordt aangelegd.