‘Tover het Bartokpark om tot een tijdelijke speeltuin’. Een voorstel met die strekking doet Arnhem6811 aan de gemeente Arnhem.

Het Feestaardvarken is weg, maar het duurt nog 2 jaar voor projectontwikkelaar Synchroon hier gaat bouwen.

“In de tijd dat het Feestaardvarken op deze plek lag, bleek dit een geliefde plek te zijn voor kinderen en hun ouders om te spelen. Die functie blijft behouden wanneer hier een tijdelijke speeltuin wordt gerealiseerd” schrijft Arnhem6811 in een brief aan wethouder Bob Roelofs.
“De realisatie van een tijdelijke speeltuin op deze plek hoeft volgens ons niet veel te kosten. Zo zouden de huidige glijbaan en klimtoestellen uit de Bestedelingentuin in het Spijkerkwartier hier geplaatst kunnen worden. De toestellen uit de speeltuin in de Bestedelingentuin wordt binnenkort vervangen door nieuwe toestellen. We kunnen ons voorstellen dat de gemeente bovendien vast nog wel ergens een schommel en een wipkip heeft opgeslagen die eveneens gebruikt kan worden.”

Een speeltuin op deze plek geeft volgens Arnhem6811 een nieuwe dimensie aan het Bartokpark. Daarnaast wordt hiermee voorkomen dat het terrein en de nabije omgeving verloedert.hier de brief die we naar Wethouder Roelofs gestuurd hebben.


Van: Arnhem6811
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem

Aan: Gemeente Arnhem
Wethouder Bob Roelofs
Postbus 9029
6800 EL Arnhem

Betreft: tijdelijke invulling Bartokpark

Arnhem, 20 juli 2021

Beste Bob Roelofs,

Afgelopen maand werd het Feestaardvarken weg getakeld uit het Bartokpark.
Projectontwikkelaar Synchroon wil hier woningen bouwen. Bij de presentatie van de
plannen voor de beoogde bouwlocatie aan bewoners van de binnenstad op dinsdag 6 juli
jongstleden, gaf Synchroon aan dat zij pas in het derde kwartaal van 2023 wil starten met de
bouw.

Dit betekent dat het Bartokpark de komende twee jaar niet wordt ingevuld en braak blijft
liggen. Aangezien het beheer van het Bartokpark tot die tijd bij de gemeente Arnhem ligt,
pleiten wij als bewonersorganisatie voor de binnenstad voor een tijdelijke invulling van het
Bartokpark voor de komende twee jaar.

Wij zien een speeltuin voor kinderen als een goede tijdelijke invulling van het Bartokpark. In
de tijd dat het Feestaardvarken op deze plek lag, bleek dit een geliefde plek te zijn voor
kinderen en hun ouders om te spelen. Die functie blijft behouden wanneer hier een tijdelijke
speeltuin wordt gerealiseerd. Bovendien kent de binnenstad maar weinig speelplekken voor
kinderen.

Een speeltuin op deze plek geeft opnieuw een dimensie aan het Bartokpark. Daarnaast
wordt hiermee voorkomen dat het terrein en de nabije omgeving verloedert.

De realisatie van een tijdelijke speeltuin op deze plek hoeft volgens ons niet veel te kosten.
Zo zouden de huidige glijbaan en klimtoestellen uit de Bestedelingentuin in het
Spijkerkwartier hier geplaatst kunnen worden. De toestellen uit de speeltuin in de
Bestedelingentuin wordt binnenkort vervangen door nieuwe toestellen. Zij zijn echter nog in
prima staat om nog twee jaar lang te gebruiken in de Bartokspeeltuin.

We kunnen ons voorstellen dat de gemeente bovendien vast nog wel ergens een schommel
en een wipkip heeft opgeslagen die eveneens gebruikt kan worden.


Graag horen wij van u of u openstaat voor dit idee en of u samen met ons wilt kijken hoe
een speeltuin in het Bartokpark gerealiseerd kan worden. Wanneer tussen droom en daad
wetten in de weg staan en praktische bezwaren, denken wij graag mee met de gemeente
Arnhem over een andere invulling van het Bartokpark.

Met vriendelijke groeten,

Bewonersplatform Arnhem6811