Tover het Bartokpark om tot een tijdelijke speeltuin

‘Tover het Bartokpark om tot een tijdelijke speeltuin’. Een voorstel met die strekking doet Arnhem6811 aan de gemeente Arnhem. Het Feestaardvarken is weg, maar het duurt nog 2 jaar voor projectontwikkelaar Synchroon hier gaat bouwen. “In de tijd dat...

Arnhem in 2040: wat vindt u belangrijk?

Arnhem in 2040: wat vindt u belangrijk? GEMEENTE ARNHEM – Hoe ziet de gemeente Arnhem er in de toekomst uit en hoe wilt u wonen, leven en werken? De afgelopen tijd hebben inwoners, organisaties en de gemeente Arnhem samen gewerkt aan de omgevingsvisie. Het...

Arnhem gaat door met Van Wijken Weten

Arnhem gaat door met Van Wijken Weten   De Arnhemse wijkaanpak Van Wijken Weten is succesvol én moet op onderdelen verder wordendoorontwikkeld. Dat blijkt uit een evaluatie die vandaag naar de gemeenteraad is gestuurd. Hetcollege van B&W heeft op basis van de...

Platform Binnenstad Arnhem presenteert manifest

Platform Binnenstad Arnhem presenteert manifest Meer groen, lekkere zitjes, levendig water en prikkelende sport- en spelelementen. Een ‘groene long’ voor de Arnhemse binnenstad, aanpak van het schouwburggebied, verbindingen met de parels rondom het centrum en de stad...

Van Feestaardvarken naar Bartokhof

Als Arnhem6811 hebben wij bij Synchroon aangegeven dat we verkeersongelukken en problemen voorzien bij de uitgang van de geplande fietsenstalling. Ook hebben we aangestipt dat we in de plannen graag een verwijzing naar het Feestaardvarken zouden terugzien. Afgelopen...