Hallo Thea, Nienke, Marion, Mirre, Lars, Hans, Serge en Xavier, 

hierbij DE agenda voor 17 okt kernteam overleg Arnhem6811 bij PBA in de bovenbeekstraat.
geen afmeldingen tot nu toe.

willekeurige volgorde,

* groenplan onderzoek (zie mail bijlage)

Kunt u iets vertellen over het gebruik van de kaart, bijvoorbeeld:

1. Hoeveel respons hebben jullie gehad (hoeveel kaarten/aanvragen terugontvangen)?
2. Hoe populair zijn de zes elementen (mogelijk in aantallen/percentages voor ieder van de zes elementen)?
3. Is de respons gelijkmatig verdeeld over de binnenstad of komt deze uit een specifieke hoek? Moeten jullie nog veel bijschaven van groenelementen voor een optimale verspreiding over de binnenstad?
4. Zijn het vooral ondernemers die aanvragen hebben ingediend, of ook bewoners?
5. Zie je andere wensen onder deze twee groepen: gaan bewoners bijvoorbeeld vooral voor gevelgroen, ondernemers meer voor robuuste elementen?
6. Wilt u nog iets anders kwijt over het initiatief?Xavier Serge Mars

* Website updaten (gezamenlijk) 
(Mars) ik probeer dat we via laptop op een groot scherm de site kunnen vernieuwen of 
bespreken zodat ik thuis aan de slag kan hopelijk met meerdere.

* Bewonersoverleg 7 nov voorbereiden

*Vrijdag 27 oktober: Van Wijken Weten nieuwscafé
Het werd door de gemeente gepresenteerd als een participatieprogramma om burgers meer te betrekken bij hun wijk: Van Wijken Weten.
Het programma is nu vrijwel overal in Arnhem uitgerold. Werkt Van Wijken Weten zoals de gemeente dat voor ogen had? We praten erover met mensen uit de wijken zelf.

* kunstzinnig voorstel Serge
* voorstel van Rijn IJssel waterschap
Gisteren hebben Mars en ik met André gesproken. Hij wil vooral spreken met de bewoners en ondernemers aan de Rijnkade en zij die langs Weerdjesstraat tot Oranjestraat wonen en de straten daartussen.
Ons voorstel aan hem is om 10 minuten tijdens het bewonersoverleg erover te vertellen. Verder dat hij via Facebook/site een uitnodiging kan laten plaatsen. Is dat akkoord voor jullie.
André zorgt zelf vanuit zijn organisatie voor uitnodigingen in de brievenbus.
* Datum volgend kernteam overleg
* rondvraag

vergeet niet als je kan morgen 

Met vriendelijke groet,
Marcel en tot morgen wie had het over appeltaart?

Op 24-9-2017 om 17:45 schreef Mars van Empel: 

Agenda 27 september locatie PBA bovenbeekstraat 21 aanvang 19.30 uur tot 21.00 uur. 

Traplopen (Mirre)wijkkrant (mars)Interview rtv Arnhem (allen)Bidboek (mars)Bewonersoverleg 7 nov onderwerpen, voorbereiden (wethouder burgemeester uitnodigen?) allenWab verzoek van AH
….open open open
RondvraagDatum volgend kernteam overleg