Regelmatig komen er meldingen van bewoners bij ons binnen dat er auto’s binnen het paaltjesgebied rijden of geparkeerd staan die er niet horen. Soms is er een paaltje stuk omdat iemand er tegenaan is gereden, maar de grootste boosdoener lijkt het paaltje voor de Telefoonstraat te zijn. Met grote regelmaat rijden automobilisten langs dit paaltje over de stoep de binnenstad in.

 

Het gevolg van het slalommen om het Telefoonstraat-paaltje heen, is dat her en der in de binnenstad, maar met name in de Looierstraat, Bastionstraat en Velperpoortslangstraat auto’s langs de weg geparkeerd staan die daar helemaal niet mogen zijn. Er zijn daar geen parkeerplaatsen.

De handhaving hierop is er nauwelijks. Dat heeft deels te maken met het feit dat dit een zogenaamde ‘Wet Mulder-overtreding’ is. De boete voor het illegaal parkeren op deze plaatsen gaat via het CJIB naar het rijk.

Staat iemand met zijn auto op een vergunninghoudersplaats geparkeerd zonder vergunning, of parkeert iemand op een betaald parkeerplaats zonder te betalen, dan valt zo’n boete onder de gemeentelijke parkeerbelasting en gaan de opbrengsten van zo’n boete via het gemeentelijke incassoburo naar de gemeente.

Het is voor handhavers in dienst van de gemeente dus lucratiever om de eigen kas te spekken dan de kas van het rijk. Immers: due resultaten zijn meetbaar voor de gemeente en hier worden zij ook op beoordeeld.

Dat gebrek aan handhaving op die plekken is best een kwalijke zaak, want de overlast voor bewoners, bedrijven en medeweggebruikers loopt alleen maar op.

‘De Gemeente Arnhem geeft als reactie dat het probleem bij hen bekend is en dat zij graag willen dat als iemand zo’n overtreding ziet, deze wordt gemeld via hun webformulier.