Datum 15 juni 2015

Ons kenmerk Verbinding Station – Binnenstad

Contactpersoon K. Boonk

Onderwerp Start werkzaamheden: ‘Verbinding Station – Binnenstad’
In januari van dit jaar presenteerde de gemeente Arnhem u de plannen van de nieuwe inrichting van de verbinding tussen stationsgebied Arnhem Centraal en de binnenstad. Dit gebied zal de komende maanden worden ingericht tot een aantrekkelijk gebied. Het Stationsplein / Utrechtsestraat (voor de nieuwe stationshal met het busstation), de kop van het Nieuwe Plein (boven de Willemstunnel) en het aangrenzende deel van het Willemsplein (tot de oversteekplaats naar de Jansstraat) krijgt een nieuwe inrichting.
Er komt een betere oversteekgelegenheid voor voetgangers en fietsers, en op het Stationsplein en de Utrechtsestraat keert het tweerichtingsverkeer en een dubbele busbaan terug. In november ligt hier een fraaie verkeersentree tot de binnenstad- en tot de nieuwe stationshal met het nieuwe busplein.
Aannemersbedrijf Roelofs zal in opdracht van de gemeente Arnhem deze werkzaamheden gaan uitvoeren. Samen met de gemeente Arnhem, wil Roelofs ervoor zorgen dat de uitvoering van deze werkzaamheden soepel verloopt en zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor u en de hele omgeving. Met deze brief willen wij u informeren over het werk, de verwachte planning en de wijze van communiceren tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
Fasering en verwachte uitvoeringsperiode De werkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren zullen er diverse afzettingen worden geplaatst. Alle percelen en panden zullen daarbij te allen tijde te voet bereikbaar blijven. In de afbeelding op de laatste pagina is de fasering en verwachte tijdsplanning van de uitvoering weergegeven.
Eerste werkzaamheden starten vanaf zaterdag 20 juni 2015 In het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 juni wordt begonnen met de uitvoering van de eerste fase van dit project. Dit betreffen werkzaamheden aan de busbaan op het Stationsplein. De werkzaamheden bestaan uit het verbreden van de huidige busbaan en het aanbrengen van een nieuwe asfaltverharding.
De werkzaamheden worden in één weekend uitgevoerd vanaf zaterdagavond tot en met maandagochtend. Op deze manier is de hinder voor de omgeving en openbaar vervoer het kortst.
Overdag en ‘s avonds worden de voorbereidingswerkzaamheden uitgevoerd waarbij het doorgaand verkeer en het openbaar vervoer de huidige routes kunnen blijven gebruiken. ’s Nachts worden de frees- en asfaltwerkzaamheden uitgevoerd en wordt de busbaan afgezet voor verkeer, er zijn dan geen beperkingen voor het doorgaand verkeer op de straat naast de busbaan (fase 15).
Aansluitend zal in week 26, de week van 22 juni, worden gestart met de uitvoering van fase 2 (Stationsplein, voetpaden) en met fase 3 (Willemsplein noord) . Deze werkzaamheden worden overdag, op doordeweekse dagen, uitgevoerd.
Omgevingsmanager Gedurende de uitvoering van dit werk is Kevin Boonk als omgevingsmanager aangesteld. Hij is het centrale aanspreekpunt waar u terecht kunt met uw vragen, opmerkingen en eventuele klachten. Hij is te bereiken via 06-10623790 of per mail k.boonk@roelofsgroep.nl
Roelofs Bezoekadres Dorpsstraat 20 7683 BJ Den Ham
Postadres Postbus 12 7683 ZG Den Ham
T. +31 (0) 546 67 88 88
F. +31 (0) 546 67 28 25
E. info@roelofsgroep.nl
W. www.roelofsgroep.nl

  • Communicatie tijdens het project Tijdens het vervolg van onze werkzaamheden houden wij u via diverse kanalen op de hoogte. Hieronder staat de communicatie omschreven die u van ons mag verwachten.
    Wij houden u per brief op de hoogte. In deze brieven worden de werkzaamheden, de voortgang en eventuele wijzigingen in onze planning beschreven. Daarnaast staat hierin beschreven welke mogelijke overlast u kunt ondervinden.
  •  Binnen het projectgebied worden twee informatievitrines geplaatst. In deze vitrine wordt relevante projectinformatie gepresenteerd zoals de fasering en planning van alle werkzaamheden. Deze informatie wordt continue ‘up to date’ gehouden door de omgevingsmanager.
  • Onlangs is de website www.roelofsgroep.nl/verbindingarnhemcentraal gelanceerd. Hierop vindt u informatie omtrent de werkzaamheden en foto’s over de voortgang. Hierop zijn ook de contactgegevens van de omgevingsmanager en de mogelijkheid tot het indienen van klachten te vinden.
  • Ook is een facebook pagina ‘Verbinding Arnhem Centraal’ aangemaakt waarop u eveneens informatie omtrent de werkzaamheden en foto’s kunt volgen.
  • Met de website is het project ook vermeld in de Roelofs-app. Deze applicatie voor smartphones is beschikbaar in de app-store voor Android en IOS systemen. Middels deze app ontvangt u informatie omtrent de voortgang van het project. Tevens kunt u via de app op een snelle manier vragen, opmerkingen en klachten indienen. De binnenkomende vragen, opmerkingen of klachten komen dan automatisch bij de omgevingsmanager terecht en worden zo spoedig mogelijk beantwoord.
  • Vanaf woensdag 24 juni 2015 zal Roelofs intrek nemen in het infopunt aan de Bergstraat 1 (tegenover autoverhuur Hertz). De locatie van het informatiepunt is eveneens weergegeven op de afbeelding in de bijlage. Iedere woensdagmiddag van 15:00 tot 16:00 uur en vrijdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur is de omgevingsmanager aanwezig in het informatiepunt en kunt u persoonlijk vragen stellen en opmerkingen doorgeven.
    Tot slot Wij proberen de hindervan onze werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. Door u vooraf te informeren hopen wij dat u op onze werkzaamheden kunt anticiperen. Wij hopen op uw begrip en een vlot verloop van de uitvoering, zodat de hinder voor u tot een minimum beperkt blijft.

11402556_829988407082269_8120608793785020136_o
Wij hopen u met deze brief op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben over de eerste werkzaamheden en de contactmogelijkheden.

Indien u hier vragen over heeft dan kunt u contact opnemen met Kevin Boonk (omgevingsmanager).
Met vriendelijke groet, Mede namens de gemeente Arnhem
K. (Kevin) Boonk Omgevingsmanager Roelofs