Arnhem, 11 juni 2015

Beste buurtbewoner,

Graag nodigen we je uit voor het volgende bewonersbijeenkomst van Arnhem 6811 op 16 juni 2015 in Coehoorn, Coehoornstraat 17, van 20.00 uur – 21.30 uur.
Bijgaand de agenda. Het belangrijkste agendapunt is informatie van de diverse sprekers en stand van zaken van de werkgroepen.

Ter info:

Uit de antwoorden van de binnenstadbewoners in de enquête, die Arnhem6811 in maart 2015 heeft uitgezet, blijkt dat verschillende thema’s die de werkgroepen uitwerken daarop aansluiten.

16 juni is bedoeld om met de sprekers en de toelichting van de werkgroepen goed geïnformeerd te zijn en welke vervolgstappen nodig zijn.

De komende periode wil het kernteam van Arnhem6811 met bewoners, die in de enquête aangegeven hebben interesse te hebben, contact leggen.

Agenda

20.00 uur Welkom

20.01 uur Mededelingen

20.05 uur Verslag van 21-04

20.10 uur Sprekers vanuit de gemeente over gemeentebeleid, aanpak huisvuil, ruimtelijke ordening, handhaving,

20.40 uur Spreken van Coehoorn Centraal (Paul de Bruijn)

21.00 uur Werkgroepen : Zorg en Welzijn, Groen en Onderhoud, Wonen en Veiligheid en de communicatie commissie/website Arnhem 6811

21.15 uur Project – activiteitenbudget

21.20 uur Project Waaks

21.25 uur Sluiting

21.30 uur Na afloop mogelijkheid tot aanvullende vragen en info

Vaststellen vervolg data

22 september:

xx oktober: Bijeenkomst bewoners voor wijkactieplan 2016-2017 (door gemeente te organiseren)

24 november:

Met vriendelijke groeten,

De kerngroep

Serge, Marcel, Mirre, Nienke, Matthijs, Simon en Thea