De enquête: wie en wat?
Op het tijdstip dat deze analyse begon (13 april j.l.), hadden 97 mensen de enquête ingevuld. Wij zijn blij met de moeite die al deze mensen hebben genomen om ons te helpen op de hoogte te blijven wat er speelt. Voordat we dieper op de resultaten ingaan, dienen twee belangrijke kanttekeningen te worden gemaakt. Ten eerste, de behandelde thema’s in de enquête wijken sterk af van de onderwerpen die centraal stonden tijdens de eerste bijeenkomst. Zo wordt bijvoorbeeld Zorg en Welzijn maar door een enkeling genoemd. Hierdoor kunnen we niet zonder meer vertrouwen hebben in de representativiteit van deze enquête alleen. Daarentegen, tezamen met de informatie uit de eerste bijeenkomst, is de kans op een representatief beeld van wat er leeft onder de bewoners van de binnenstad al aanzienlijk groter. Ten tweede, hoewel de vraag een toekomstvisie probeerde te ontwaren van de respondenten hebben veel mensen dit beeld op een negatieve manier vormgegeven. Met andere woorden, de antwoorden bestonden vrijwel exclusief uit problemen die men in het heden ervaart en graag ziet verdwijnen. Een nadeel hiervan is dat de overlap met de andere vraag waarschijnlijk nogal groot is. Daar tegenover staat het enorme voordeel dat dit ons biedt: we hebben niet te maken met utopische vergezichten maar met praktische problemen waar we direct mee aan de slag kunnen! Lees verder “Analyse toekomstvisies bewoners

ProjectBinnenstad-198 (Large)