Beste medebewoner,

Afgelopen zaterdag 11 april hebben we als buurtbewoners van de binnenstad
een hele fijne en geslaagde dag gehad. We vonden het fijn dat je er was en willen je hiervoor bedanken!

Als initiatiefgroep willen we de vaart er in houden.
We zien de uitslag van de bijeenkomst als belangrijke stimulans om een doorstart te maken.
En zien de toekomst hoopvol tegemoet.

Op 21 april hebben we het volgende platform overleg.
Om 20.00 uur tot 21.30 uur. In ,” Geniet in de Weerd” Weerdjesstraat 168

De bedoeling van deze bijeenkomst is om twee zaken te bespreken.
Ten eerste de evaluatie van de bijeenkomst en mogelijke vervolgstappen.
Ten tweede de organisatorische vormgeving van het platform.

Ter voorbereiding willen we hiervoor een notitie maken, die je kort voor 21 april krijgt.

Mocht het je toch niet gelukt zijn, om te komen, en wil je wel een bijdrage leveren,
dan hopen we je een volgende keer te mogen begroeten.

Bijgaand tref je een sfeer verslag van deze mooie dag, geschreven door Simon.

Volg de informatie en foto’s zie onze website Arnhem6811.

Tot 21 april.
Met vriendelijke groeten,

De initiatiefgroep

Serge, Marcel, Mirre, Nienke, Matthijs, Thea