Wijkactieplan Arnhem centrum 2013-2015

images

BEWONERS VAN HET CENTRUM
Over het wijkgesprek en het wijkactieplan 2013-2015

“De avond van het wijkgesprek werd goed geleid. Verrassend was dat er veel professionals bij waren, zoals van de woningcorporatie en de politie. Het is fijn dat zij zich ook betrokken voelen bij het Centrum. De volgende keer zouden we meer kleine ondernemers bij het wijkgesprek willen betrekken.
Wat er daadwerkelijk van het wijkactieplan wordt uitgevoerd, willen we ook zien. Dus benoem en laat zien waar je mee bezig bent. Leegstand van panden is zo’n punt waar we ons zorgen over maken. Wij gaan ook proactief de mensen op onze bewonersvergadering uitnodigen, die zich bezig houden met de aanpak van de leegstand. We hebben hier wel ideeën over en die willen we graag delen.
Tenslotte pleiten we voor een creatieve aanpak van plannen, zonder dat het heel veel geld kost. Of knip plannen in mootjes, zoals het boven halen van de Sint Jansbeek. Onderwerpen als het milieu (uitstoot van CO2), logische looproutes door de stad en de leegstand, gaan ons aan het hart. Als we elkaar op de hoogte houden van de voortgang, blijven we er ook lol in houden.” lees meer over Wijkactieplan Centrum 2013/2015