Wijk Actie Punten 2016/2017

images
Wijk Actie Punten (WAP) 2016/2017

Stand van zaken tot nu

Arnhem 6811 werkt aan een betere binnenstad voor bewoners. Begin dit jaar zijn op een van de bijeenkomsten van Arnhem 6811 de Wijk Actie Punten opgesteld. In de WAP zijn de wensen en ideeën van bewoners samengevat. Het kernteam en verschillende projectgroepen werken door het jaar heen aan deze actiepunten. Een van de actiepunten is het opnieuw uitbrengen van deze binnenstadskrant. Hieronder geven we per actiepunt de stand van zaken weer:

Groen in de openbare ruimte
De werkgroep openbare ruimte en veiligheid heeft het initiatief genomen om de Doelenstraat te vergroenen. Deze mooie maar erg ‘stenige’ straat wordt na de zomer voorzien van groen in potten, voortuintjes en gevelbeplanting. Daarnaast worden aan het begin en einde van de Looierstraat schaakbordentafel geplaatst. Ook zijn we in overleg met de gemeente om de plaatsing van fietsenrekken (de zogenaamde nietjes) uit te breiden.
Groenplan Arnhem Binnenstad

Mens- en milieuvriendelijk reinigen
Vanaf medio 2017 gaat de gemeente wisselen van de groen aannemer. We proberen de overlast van reiniging zoals stof, lawaai en overlastgevende tijdstippen te beperken voor de bewoners.

Wijkcentrum
We zijn in gesprek met koffiehuis De Oude Doelen in de Doelenstraat en met Dag Hamelen aan het Sint Walburgisplein over de mogelijkheden om hier een buurtcafé of inloopgelegenheid voor 6811 te organiseren.

Handhaving
Arnhem 6811 vertegenwoordigd de binnenstadbewoners in het maandelijkse overleg met de gemeente Arnhem en de ondernemersplatform PBA. We letten hier vooral op het voorkomen van problemen met brommers/scooters/fietsers in de binnenstad en overlast van uitgaanspubliek en hondenpoep.

Ondergrondse afvalcontainers
In 6811 worden in 2016 en 2017 nieuwe ondergrondse afvalcontainers geplaatst voor restafval. Samen met de gemeente hebben wij de plaatsing van deze containers in Coehoorn begeleid. De nieuwe containers worden in de eerste helft van 2017 ook in de rest van 6811 geplaatst. We blijven hierover in overleg om de meest gunstige plekken te bepalen.
Ondergrondse afvalcontainers

WhatsApp groep
De WhatsApp groep is in gebruik door 44 deelnemers in de binnenstad. De wijkagent leest mee met de app en is zo op de hoogte van wat er gebeurt. Hierdoor ontstaat er meer sociale controle. Tot op heden is (gelukkig) nog geen melding gedaan van ongeregeldheden via de app. Aanmelden kan via http://www.arnhem6811.nl/whats-app-arnhen6811.

Sport en Spel
Deze zomer organiseerde Arnhem 6811 ‘Beweegt Arnhem ons of bewegen wij Arnhem…? Wij bewegen elkaar én samen! Dagelijks om 08.15 kwamen 30 dagen lang, 30 minuten een aantal vroege vogels bij elkaar op de trappen bij het Jacob Groenewoudplantsoen. Ondanks het wisselende weer werd er lekker gesport, gepraat en genoten van het zicht op de uiterwaarden!

Distributie binnenstad
De winkels in de binnenstad worden over het algemeen ’s ochtends bevoorraad. Dit levert overlast op voor de bewoners. Via de wijkagent en het ondernemersplatform zorgen wij dat de stem van bewoners gehoord wordt en de overlast minimaal is.


Wijk Actie Punten (WAP) 2016/2017


01 –Groen in de openbare ruimte
-meer groen in de binnenstad
-bescherming van de groenvoorziening
-daktuinen
-uitlaatveldjes voor honden
-vliegdennen in het stadsbeeld
-CO2-neutraal


02-Binnenstad krant
Vanuit Arnhem 6811 is er al een begin gemaakt met de eerste binnenstad krant! Ondertussen bezig met de tweede uitgave.


03-Mens- & milieuvriendelijk reinigen
Er is nu sprake van geluidsoverlast bij het reinigen van de binnenstad. Zeker omdat dat vaak -’s ochtends vroeg gebeurt voordat de bezoekers in de stad zijn. De gemeente experimenteert met o.a. elektrische bladblazers, maar Arbo-technisch zitten daar nog wat nadelen aan.
Daarnaast gegeven bewoners van de oudere panden op de benedenverdieping aan dat alle rotzooi naar binnen wordt geblazen. Daarnaast worden de panden smerig doordat alle rotzooi tegen de panden aan wordt geblazen.


04-Wijkcentrum
Het opzetten van een wijkcentrum/buurthonk om bewoners samen te laten komen.


05-Handhaving
-brommers/scooters in de stad
-het gedoogbeleid rondom het fietsen in de binnenstad (waar wel/niet, wanneer) is onduidelijk en moet nog geëvalueerd worden
-meer fiets/brommerstallingen en het opruimen van de fiets wrakken-wildplassen (eventueel d.m.v. spetterverf)
-(drugs)overlast
-honden(poep)


06-Ondergrondse vuilcontainers
De gemeente is bezig met een plan om ondergrondse containers (OC’s) te plaatsen in het centrum. Papier, plastic en gft worden dan opgehaald door de gemeente en restafval moet door de bewoners zelf naar de OC’s worden gebracht.
Zodra dat plan klaar is, wordt er een inloopavond georganiseerd. Het is nu nog niet duidelijk wanneer het centrum precies aan de beurt is.
Daarmee wordt waarschijnlijk ook de overlast van de diverse vuilnisophaaldiensten in de binnenstad opgelost. Nu mogen ondernemers zelf kiezen door wie het afval op wordt gehaald, straks word hen de mogelijkheid gegeven om ook in de OC’s te storten.


07-WhatsApp groep
Door deze groep kunnen bewoners elkaar op de hoogte brengen van bijv. een wegrennende overvaller. De wijkagent leest mee met de app en is zo op de hoogte van wat er gebeurd. Hierdoor ontstaat er meer sociale controle.


08-Sport & spel in de binnenstad
Vanuit Arnhem 6811 is er al onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om fitnesstoestellen en schaaktafels te plaatsen in de binnenstad. Dit kan nu verder uitgewerkt worden.


09-Distributie binnenstad
De winkels worden over het algemeen ’s ochtends bevoorraad. Dit levert overlast op voor de bewoners. Mogelijkheden om die te beperken zijn bijv. elektrische auto’s, centraal uitgiftepunt, distributie na sluitingstijd.


Wijk Actie Punten 2013/2015 (pagina)

wap 2016