RIJDEN IN HET VOETGANGERSGEBIED binnenstad Arnhem

Samen voor een gastvrije Arnhemse binnenstad

Buiten de tijden tussen 06.00 tot 11.00 uur op maandag tot en met
zaterdag, de zogeheten expeditietijden, is het voetgangersgebied in de
Arnhemse binnenstad voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. Dan kunnen
mensen veilig en ongestoord winkelen en een terrasje pikken. Deze
maatregel draagt bij aan een gezellige, gastvrije en sfeervolle binnenstad
waar je, niet gehinderd door verkeer, prettig kunt verblijven.

Vaste onthefingen
BEWONERS
Aan bewoners in het voetgangersgebied
met een eigen parkeerplaats
worden ontheffingen verstrekt om
deze parkeerplaats via de kortste weg
te bereiken.
Als een bewoner niet beschikt over
een parkeerplaats is het in bepaalde
gevallen mogelijk om een ontheffing
te verkrijgen voor laden en lossen op
koopavonden tussen 21.00 en 23.00
uur en op de andere avonden tussen
18.00 en 20.00 uur.

 

Helemaal geen gemotoriseerd
verkeer? Dat kan niet.
Wel zo weinig mogelijk.
In het voetgangersgebied wordt
gewoond en gewerkt . Woningen,
bedrijven en instellingen moeten soms
ook na 11 uur bereikbaar kunnen
zijn met een motorvoertuig. Daarom
worden ontheffingen verstrekt voor
rijden en parkeren in het voetgangersgebied.
Dat is aan regels gebonden,
de zogenaamde ‘Beleidsregels rijden
in het voetgangersgebied’. Het moet
daarbij echt gaan om uitzonderingen,
zodat het huidige karakter van het
voetgangersgebied niet aangetast
wordt. De beleidsregels Rijden in het
voetgangersgebied kun je vinden op
www.arnhem.nl. Deze folder bevat een
samenvatting.

lees verder Rijden_in_Voetgangersgebied_venstertijden