Pamflet Bereikbaarheid en Parkeren Arnhemse binnenstad

6811cloud
Pamflet Bereikbaarheid en Parkeren Arnhemse binnenstad.

Reactie op Pamflet Bereikbaarheid en parkeren van Arnhem6811

Over het opstellen van het pamflet over parkeren en bereikbaarheid, we zijn benaderd door het college van B&W om vanuit de belangen van bewoners een plan voor het parkeren en de bereikbaarheid van de binnenstad op te stellen. Wij hebben deze uitdaging aangepakt en met actieve betrokken bewoners 28 acties geïdentificeerd. De top 10 treft u aan in deze folder. Dit pamflet gaan we in de komende weken via onze website, de publiciteit, sociale media, bewonersbijeenkomsten of anderszins met de bewoners bespreken en prioriteren. Dit moet uiteindelijk een definitieve en gedragen versie opleveren van de bewonerswensen. Arnhem 6811 is uiteraard altijd bereid tot toelichting, overleg en hulp bij de uitvoering en/of het verder uitbouwen van het draagvlak. 

De Arnhemse binnenstad weer in de top 10 van aantrekkelijke binnensteden. Dat willen bewoners en ondernemers in de Arnhemse binnenstad allemaal.
Een bruisende, veilige, gezonde binnenstad met gebruiksgemak voor haar bewoners is van groot belang. Juist door bewoning in de binnenstad mogelijk te maken en te stimuleren blijft de stad ook na sluitingstijd van de winkels levendig en veilig. Een goede bereikbaarheid per auto, fiets, OV of te voet vindt Arnhem 6811 eveneens van groot belang. Daarom stelt Arnhem 6811 10 concrete acties voor op het gebied van bereikbaarheid en parkeren.

IMG_0551
6 september 2016 heeft Arnhem6811 het pamflet over Parkeren en Bereikbaarheid binnenstad Arnhem aangeboden aan de Jan Vermeulen (hoofdadviseur Mobiliteit, gemeente Arnhem) en Lisette Hey ( Wijkregisseur binnenstad).

 

10 Concrete acties

1 – ‘Italiaanse’ aanpak tegen scooters

De overlast van scooters (en fietsers) in de binnenstad neemt ergerlijke vormen aan en heeft met een bruisende binnenstad niets meer te maken. Integendeel. Kinderen en ouderen worden van hun sokken gereden door scooters die overal rijden. Arnhem 6811 stelt de volgende oplossingen voor:

2 – Aanpak overlast Rijnkade

Op de Rijnkade wordt hevige overlast ondervonden van straatracers, vervuilers en rijdende disco’s. Dit is voor bezoekers en bewoners van de binnenstad onprettig. Arnhem 6811 stelt voor om:

 • Een streng beleid in te voeren tegen hardrijders en asociaal weggedrag met handhaving in de avonden en de weekenden;
 • Verkeersdrempels aan te brengen;

3 – Overlast door distributie binnenstad binnen en buiten venstertijden
De overlast van distributieverkeer in de binnenstad neemt toe.(2) Arnhem 6811 stelt de volgende oplossingen voor:

 

4 – Meer parkeerplaatsen voor bewoners op maaiveldniveau
Sinds de afsluiting van de binnenstad ervaren de binnenstadbewoners meer overlast van vandalisme en kleine criminaliteit. Door het vrijgeven van parkeerplaatsen van vergunninghouders zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar voor bewoners. Arnhem 6811 stelt de volgende oplossingen voor:

 • Afgesloten binnenstad ’s avonds en ’s nachts weer vrij maken voor bewoners (= meer parkeerplaatsen voor bewoners, meer sociale controle);
 • Parkeren in afgesloten binnenstad ’s avonds en ’s nachts toestaan voor bewoners op aangewezen locaties. 

5 – Invoeren van een nieuw parkeerroute informatie systeem
Wij zien veel bezoekers aan de Arnhemse binnenstad zoeken naar een parkeerplaats. Dit levert niet alleen een negatieve beleving op, maar ook extra uitstoot van CO2 en fijnstof. Arnhem 6811 pleit voor een nieuw parkeerroute informatie systeem, waarbij al op de invalswegen informatie aan de automobilist wordt gegeven over kort en lang parkeren (P&R), eventuele hinder, etc.

 

6 – Invoeren van een groene golf (50 km/u) op de binnenring
De Arnhemse binnenring is één van de plekken in Gelderland met de hoogste concentratie fijnstof. Dat is niet zo verwonderlijk als de automobilist zowel bij het Airborneplein, het Willemsplein en de Trans onnodig vaak en lang voor het stoplicht moet staan. Zeker met éénrichtingsverkeer is het zaak dit aan te pakken. Arnhem 6811 pleit voor de invoering van een herkenbare groene golf op de binnenring. Dit zorgt er voor dat automobilisten minder hard rijden, de doorstroming verbetert, er minder fijnstof en CO2 wordt uitgestoten en de beleving van de bezoeker een positieve impuls krijgt.


7 – Gelijke behandeling bij aanvragen van parkeervergunningen.
Sinds 2012 is er een ongelijkheid in het toewijzen van vergunningen aan binnenstadbewoners. Voor die tijd was er een scheiding tussen plaatsen voor eigenaren (eigen plaats, koopplek in openbare garage) en vergunninghouders (vergunning voor parkeren op straat). Concreet betekent dit dat sinds 2012 een koper van een nieuwbouwappartement geen recht meer heeft op een vergunning. Bovendien mag de vergunninghouder ook gratis parkeren in de openbare garages, terwijl eigenaren hiervoor een uurprijs moeten betalen. Arnhem 6811 pleit voor gelijke rechten op een vergunning voor alle bewoners van de binnenstad, zowel huurders als eigenaren.


8 – Aanpak Gele Rijdersplein / Looierstraat
De bewoners in Looierstraat en het Gele Rijdersplein ervaren voor het merendeel overlast bij het sluipverkeer in de Looierstraat en het Gele Rijdersplein (24h verkeer winkelen/uitgaan, shortcut voor centrumring). Arnhem 6811 is van mening dat er betere plekken zijn in Arnhem voor kort parkeren (de Markt bijvoorbeeld), aangezien het noordelijk deel van de Arnhemse binnenstad een hoge bewoningsgraad kent.

9 – Betere ontsluiting binnenstad voor hulpdiensten
Bewoners ervaren dat de bereikbaarheid van de binnenstad voor hulpdiensten gehinderd wordt door paaltjes. Arnhem 6811 stelt voor dit probleem met kentekenherkenning op te lossen en de paaltjes weg te halen. Deze investering zal tevens leiden tot minder administratieve handelingen voor het parkeerbedrijf, inkomsten uit handhaving en minder onderhoudskosten aan kapotte paaltjes.


10 – Extra fietsvoorzieningen en toegang voor bewoners
Bewoners kunnen vaak hun fietsen en scooters niet kwijt in hun eigen woning. Arnhem 6811 stelt voor om:

 • 24/7 uur toegang voor bewoners tot overdekte bewaakte fietsen/scooter stallingen te realiseren (nu worden bewoners weggestuurd als de fiets er langer als een dag staat);
 • Oplaadpunten voor elektrische fietsen te realiseren;
 • Sneller zwerf- en weesfietsen van de straat halen.
 • Extra fietsvoorzieningen voor fietsers en scooters te realiseren;
  download-1

  Beleidsvorming


  Gelijke beprijzing voor binnenstadbewoners
  Op dit moment is er in de beprijzing van parkeren voor binnenstadbewoners geen gelijk speelveld. De prijzen variëren van 138 Euro voor een parkeervergunning tot 1764 euro voor een abonnement tot 30.000 Euro voor de koop van een parkeerplek (Musis). Bewoners wensen een gelijk speelveld. De prijs voor een parkeerplaats voor een bewoner op een openbare plek of in een garage mag niet afhangen van je inkomen, oud- of nieuwbouw of het feit dat je huurder of eigenaar bent. Wij adviseren de gemeente dit te moderniseren en in overleg met de bewoners met een voorstel te komen.

  Invoeren van kentekenherkenning binnenstad
  Met de ontwikkeling van nieuwe technologie en elektrificatie van het autopark vinden wij het wenselijk dat Arnhem de volgende ontwikkelingen serieus gaat onderzoeken:

 • Toegang tot de binnenstad via Automatische Nummerplaat Herkenning (ANPR) in plaats van het huidige systeem van de onvriendelijke ‘paaltjes’;(3,4 )
 • Het vrijgeven van parkeren voor alle bewoners buiten de winkeltijden;
 • Het online kunnen aanvragen van een ontheffing voor binnenstadbewoners voor verhuizingen en grote inkopen tijdens winkeltijden;
 • Het creëren van shared-space gebieden op die plekken waar dat ‘met de stad’ wenselijk wordt gevonden; het reguleren van stadsdistributie (via ANPR).(5 )
  3 http://www.pzc.nl/regio/walcheren/middelburg-overweegt-systeem-met-kentekenherkenning-inbinnenstad1.5961736
  4 http://delftsepost.nl/nieuws/kentekenherkenning-binnenstad-gestart-komende-weken-nogwaarschuwing1.6072124
  5 http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/arnhem/arnhemse-binnenstad-stroomt-vol-metverkeer-1.6312947


  Gastvrij voor bezoekers
  De afgelopen jaren is het gemeentelijke beleid gericht op het terugdringen van het aantal parkeerplaatsen op maaiveldniveau. Daarnaast is het voor bezoekers van de binnenstad nog steeds een moeilijke opgave om Arnhem anno 2016 binnen te komen.
 • Wij stellen het eenrichtingsprincipe van de ring niet ter discussie. Wel moeten op zes á zeven plekken doorsteek en keerlussen gemaakt worden zodat:
  *De binnensingels makkelijker en veiliger bereikt kunnen worden;
  *Er bij het missen van een afslag een herstelmogelijkheid is (het ontbreken hiervan wordt als ongastvrij ervaren).
 • Het aantal parkeerplaatsen niet verminderen, maar uitbreiden door:
  *Op strategische plaatsen langs de ring parkeerplaatsen voor flitsbezoek aan de binnenstad makkelijker te maken. Ten behoeve van de bezoekers juist ook op maaiveldniveau.
  Het autovrij maken van de Markt vinden wij daarom geen goed idee.
  *Op bestaande parkeerterreinen (Gelredome, IPKW) die zich binnen 5 minuten van de binnenstad bevinden P&R voorzieningen te creëren voor 5 Euro per dag (inclusief OV).
  Gecombineerd met een hoogfrequente busverbinding wordt voor de bezoeker aan de binnenstad een betere beleving gecreëerd die goedkoper is. Immers, een parkeerplaats vinden op    
  zaterdag in de Musisgarage duurt zo’n 6-8 minuten en kost 2,85 Euro per uur. In dezelfde tijd is de bezoeker voor minder geld daadwerkelijk in de binnenstad en heeft de bezoeker een keuze!
  Over het opstellen van het pamflet over parkeren en bereikbaarheid, we zijn benaderd door het college van B&W om vanuit de belangen van bewoners een plan voor het parkeren en de Bereikbaarheid van de binnenstad op te stellen. Wij hebben deze uitdaging aangepakt en met actieve betrokken bewoners 28 acties geïdentificeerd. De top 10 treft u aan in deze folder. Dit pamflet gaan we in de komende weken via onze website, de publiciteit, sociale media, bewonersbijeenkomsten of anderszins met de bewoners bespreken en prioriteren. Dit moet uiteindelijk een definitieve en gedragen versie opleveren van de bewonerswensen. Arnhem 6811 is uiteraard altijd bereid tot toelichting, overleg en hulp bij de uitvoering en/of het verder uitbouwen van het draagvlak.

  Digitale versie in hier te downloaden (pdf)

  Pers: Arnhemsekoerier.nl
  Pers: Gelderlander
  Pers: Arnhem-direct

  PBA pamflet Bereikbaarheid en Parkeren (ondernemers)
  Platform Binnenstad Arnhem is een samenwerking van: OndernemersKontakt Arnhem, Vereniging City Centrum Arnhem, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem, CultuurNetwerk Arnhem, Vereniging van Eigenaren Citycenter Arnhem en Grootwinkelbedrijf Arnhem.