Over ons

Samen met de bewoners, zetten we ons in om wonen in de binnenstad van Arnhem fijn te maken en houden. Samen ontplooien we activiteiten vanuit de thema’s wonen, veiligheid, groen, onderhoud, zorg en welzijn. Het platform Arnhem 6811 stelt de binnenstadbewoners centraal en is faciliterend. We betrekken en stimuleren bewoners mee te doen aan een mooie binnenstad.

We zijn na de succesvolle bewonersbijeenkomst van 11 april 2015 met een aantal zaken aan de slag gegaan.

Dit kan op allerlei manieren:

  • Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor de politiek als het gaat om zaken als de wijziging van het bestemmingsplan of de parkeertarieven.
  • Het platform is een spin in het web tussen de bewoners, de organisaties en de stad.
  • Het platform wil de binnenstadbewoners met elkaar in contact brengen.
  • Wij willen samen met de andere binnenstad-organisaties, zoals de winkeliersvereniging, ervoor zorgen dat de stad leefbaar wordt voor iedereen.
  • Wij kunnen namens de bewoners aanvragen doen om projecten te verwezenlijken, denk daarbij aan kerstversiering, een braderie, samen gymen of extra groen.
  • Wij kunnen helpen bij het opzetten van werkgroepen en/of ze ondersteunen.
  • Behalve vergaderingen, organiseren wij ook werkbezoeken voor en door de bewoners, excursies of binnenstadborrels.

Aan de slag

Arnhem6811 werkt met de spelregels voor de Arnhemse Wijkaanpak. In een latere fase kijken we of een aanvullende afsprakenlijst noodzakelijk is. Je kunt dan denken aan bevoegdheden van het bewonersplatform.

We zijn na de succesvolle bewonersbijeenkomst van 11 april 2015 met een aantal zaken aan de slag gegaan:

1) Duidelijke en heldere communicatie op deze website en onze Facebook-pagina. Later dit jaar gaan we aan de slag met een wijkblad.

2) Oprichting van een aantal projectgroepen: Zorg en Welzijn, Wonen en Veiligheid en Groen en Onderhoud.

Voor meer geplande activiteiten, vragen we je de agenda te raadplegen. Mailen met of voor informatie mag altijd via info@arnhem6811.nl.

logo-fingerpaint1