Koningsplein Ruimtelijk onderzoek mei 2016

Dit plan is in de prullenbak beland, er word een nieuwe visie gemaakt. we houden jullie op de hoogte.

Dit document is het resultaat van een aantal workshopsessies met de gemeente. Middels beelden, diagrammen en korte toelichtende teksten is het een bondige samenvatting van de sessies en de daar uit volgende inzichten. Het is geenszins een oordelend document, maar het toont onderzoeksrichtingen en inspiraties die op individuele kwaliteiten nader beoordeelt dienen te worden. Hoofdstuk 2 gaat kort in op de historie en de huidige situatie. Ook wordt het plangebied gepositioneerd in de grotere culturele Arnhemse context. Hoofdstuk 3 analyseert het culturele programma van wensen. Inspirerende thema’s komen aan bod in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 verbindt in een aantal modellen programma en inspiratie in functionele en ruimtelijke verbeeldingen.

Noot: Arnhem6811 heeft niks met deze visie te maken, we geven enkel informatie door.

Koningsplein_Ruimtelijk_onderzoek_mei_2016
Uitwerking Visie Koningsplein en nadere haalbaarheid
Behandeladvies 12 september 2016 informatieve behandeling

 

 

gggggggggggggfsjhjkd

Noot: de getoonde impressies in dit document zijn geen architectuur verbeeldingen maar dienen ter illustratie van de massa’s en de stedelijke inpassing.

dhhhhhhhhhhhhhhhhh