Initiatieven en ideeën

images (2)

In contact met elkaar

Arnhem 6811 is een platform dat voor de belangen van de binnenstadbewoners van Arnhem op komt. Bovendien is het een ontmoetingsplek voor bewoners van de binnenstad. Het platform heeft als doel bewoners met elkaar in contact te brengen en hiermee initiatieven en ideeën te ondersteunen en te stimuleren. Op deze manier weten bewoners wat er speelt in de binnenstad, en kunnen ze samen aan de slag!

Initiatieven in de binnenstad

In de binnenstad nemen bewoners zelf initiatief om hun buurt leuker te maken! Enkele bestaande initiatieven zijn:

  • Plantsoen Rodenburgstraat: enkele bewoners hebben het kaal gemeentelijk groen omgetoverd tot een vrolijk aangekleed plantsoen waar je lekker buiten kan genieten!
  • Coehoornpark: een braakliggend terrein is omgetoverd tot een gezellig buurtpark dat voor iedereen toegankelijk is. Bewoners hebben deze groene plek zelf aangelegd, en iedere 1e zaterdag van de maand kan je meehelpen het park te onderhouden en uit te breiden onder het genot van koffie en lunch.
  • Fruit & Veggies for all: iedere week zamelt een groep vrijwilligers groente en fruit in dat anders weggegooid wordt. Voedselverspilling wordt tegengaan én je kunt als vrijwilliger ook elke week een groente- en pakket halen. Daavoor hoef je slechts 1x in de maand de komen helpen. Voor mensen die duurzamer willen leven en/of door een kleine beurs aan een leuk en lekker project willen meehelpen.
  • Park bij school Sint Walburgiskerk: in de schaduw van de Sint Walburgiskerk ligt een openbaar speeltuintje verscholen. Op initiatief van bewoners wordt het parkje opnieuw ingericht, onder andere met een moestuin zodat er weer een extra stukje rustig groen in de binnenstad ontstaat.

Ideeën voor de binnenstad

De binnenstad is niet alleen een plek om te winkelen en uit te gaan, het is ook een bijzondere woonwijk. Bewoners treffen elkaar via het buurtplatform en wisselen ideeën uit over de manier waarop het woonplezier verbetert kan worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Gezamenlijke daktuinen: veel panden in de binnenstad hebben gezamenlijke of overlopende daken. Om het groen in de stad en mooie dakterrassen uit te breiden zijn we op zoek naar manier om gezamenlijke daktuinen aan te leggen.
  • Inpandige fietsenstalling voor binnenstadbewoners: er zijn veel fietsrekken in het centrum, maar bij gebrek aan bergingsruimte willen veel bewoners hun fiets ook droog en veilig op een centrale plek kunnen stallen. We zijn op zoek naar een locatie (bijvoorbeeld Rozet) waar en ruimte en gelegenheid is voor een inpandige stalling.
  • Zorgloket binnenstad: in de binnenstad wonen overwegend jonge mensen, maar er woont ook een grote groep ouderen. Een zorgloket voor de binnenstad is een leuke manier om mensen met vragen of beperkingen in contact te brengen met buurtbewoners die hun kunnen helpen.
  • WhatsApp groep binnenstad: een gezamenlijk communicatiemiddel maakt het makkelijk om in de buurt en richting serviceverleners te communiceren. Op de app kunnen dagelijkse zaken zoals zwerfvuil, snoeiwerkzaamheden en vrachtverkeer dat winkels bevoorraad gedeeld worden. Dit versterkt de sociale controle en saamhorigheid in de binnenstad. Bijkomend voordeel is dat overlast en criminaliteit duidelijk in beeld komt en onder de aandacht van gemeente en politie wordt gebracht.

Zelf aan de slag in de Arnhemse binnenstad?

Heb jij ook een idee of een leuk initiatief? Meld het dan aan de redactie via redactie@arnhem6811.nl. Wil jij een idee uitwerken en het opzetten? Meld je dan aan als vrijwilliger! Dat kan via info@arnhem6811.nl.