Bewonersbrief Binnenstad Groen

Beste bewoner(s)

Bewonersplatform Arnhem 6811, Platform Binnenstad Arnhem (PBA) en de gemeente Arnhem zetten samen een volgende stap naar een groenere binnenstad. Als bewoner kunt u kiezen welk groen in uw straat of bij uw woning komt. Bij deze brief ontvangt u een set ‘menukaarten’, met die kaarten kunt u kiezen uit verschillende groenelementen. Vanuit de samenwerkende partijen vergoeden wij tot 90% van de kosten van deze elementen. U draagt zelf de laatste 10% bij.

Wat moet u doen …

De kaarten zijn vormgegeven als een ansichtkaart. U kiest een element en geeft achter op de kaart aan waar u woont en waar de bak of geveltuin moet komen te staan. Vervolgens stuurt u de kaart naar Arnhem 6811 p/a Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem.

 

Wanneer u kiest voor een geveltuin geeft u de breedte hiervan aan in centimeters. Alle groenelementen hebben een standaard maatvoering. Alleen de geveltuin heeft een variabele breedte afhankelijk van de gevel en de wensen die u zelf hebt. In het geval van een klimplant of een geveltuin is het aan te raden contact op te nemen met de eigenaar van uw woning (wanneer u dat niet zelf bent) voor toestemming.

Het vervolg…

Op basis van de aanvragen gaan wij (Arnhem 6811, PBA en de gemeente) voor de eerste fase een selectie maken opdat de groenelementen goed over de binnenstad worden verspreid en aanvragen van bewoners en ondernemers met elkaar in balans zijn.

Vervolgens bestellen wij de verschillende groenelementen. Plaatsing en beplanting wordt voor u verzorgd door een hovenier en tuin- en landschapsontwerper. Uitzondering is de geveltuin, deze wordt voor u geplaatst en gevuld met grond/substraat. U kunt hem zelf naar keuze beplanten.

De betaling…

De 10% die u zelf moet bijdragen, kunt u overmaken op de rekening van Bewonersplatform Arnhem 6811. U ontvangt daarvoor te zijner tijd nadere informatie.

Meer informatie…

Vragen over het vergroenen en over de bakken kunnen worden gericht aan info@arnhem6811.nl ter attentie van Marcel van Empel. Wanneer u meer wilt weten over het vergroenen van de binnenstad in het algemeen, kunt u uw vraag ook richten aan de gemeente Arnhem ter attentie van Henk Wentink, henk.wentink@arnhem.nl.

Alleen voor de noordelijke deel van de binnenstad…

Dit groenplan is alleen maar beschikbaar voor de noordelijke deel van de binnenstad. Het winkelcentrum binnen de singels en voor de as van Nieuwe Oeverstraat-Kleine Oord-Broerenstraat-Turfstraat-Walburgstraat, voor zuidelijke binnenstad, Coehoorn en Utrechtseweg zijn andere mogelijkheden.
Neem hiervoor contact op met de gemeente Arnhem ter attentie van Henk Wentink, henk.wentink@arnhem.nl.
Subsidieregeling Hitteplekken en Stadslandbouw 2016