Arnhem6811 op zoek naar betrokken binnenstadsbewoners

Wie denkt aan de Arnhemse binnenstad, denkt waarschijnlijk eerst aan winkels en het uitgaanscentrum. Maar de binnenstad is ook een Arnhemse woonwijk.

Weinig mensen beseffen het, maar met meer dan 5.000 bewoners is de binnenstad een wijk die meer inwoners telt dan de Geitenkamp, Sint Marten of Heijenoord.

En net zoals andere wijken, worden de belangen van de wijk vertegenwoordigd door inwoners van die wijk.

In de Arnhemse binnenstad worden die belangen behartigd door Arnhem6811. Het platform Arnhem6811 richt zich op de thema’s wonen, veiligheid, groen, onderhoud, zorg en welzijn.

Arnhem6811 is hét aanspreekpunt voor de Arnhemse politiek bij zaken als parkeren, bereikbaarheid en het wijzigen van bestemmingsplannen. Daarnaast is Arnhem6811 een van de partners van het Platform Binnenstad Arnhem, waarin zeven ondernemersorganisaties samenwerken.

Afgelopen jaar blies Arnhem6811 de binnenstadskrant nieuw leven in, werd de Doelenstraat op initiatief van het platform vergroend en werd op diverse terreinen overlegd met de gemeente Arnhem.

Om zo goed mogelijk op te komen voor de belangen van binnenstadsbewoners, het opzetten van projecten én een regelmatig terugkerende binnenstadsborrel is Arnhem6811 op zoek naar betrokken binnenstadsbewoners die zich voor het platform willen inzetten.

Tussen de 5.114 mensen die in de Arnhemse binnenstad wonen, zitten relatief veel expats en veel jongeren. Arnhem6811 zou graag zien dat mensen uit deze doelgroep zich melden.

Mensen die interesse hebben, kunnen contact opnemen via info@arnhem6811.nl of via de Facebookpagina https://www.facebook.com/Arnhem6811/

bron: arnhem direct