Analyse op “Hoe zie jij de toekomst van de binnenstad voor je?”

De enquête: wie en wat?
Op het tijdstip dat deze analyse begon (13 april j.l.), hadden 97 mensen de enquête ingevuld. Wij zijn blij met de moeite die al deze mensen hebben genomen om ons te helpen op de hoogte te blijven wat er speelt. Voordat we dieper op de resultaten ingaan, dienen twee belangrijke kanttekeningen te worden gemaakt. Ten eerste, de behandelde thema’s in de enquête wijken sterk af van de onderwerpen die centraal stonden tijdens de eerste bijeenkomst. Zo wordt bijvoorbeeld Zorg en Welzijn maar door een enkeling genoemd. Hierdoor kunnen we niet zonder meer vertrouwen hebben in de representativiteit van deze enquête alleen. Daarentegen, tezamen met de informatie uit de eerste bijeenkomst, is de kans op een representatief beeld van wat er leeft onder de bewoners van de binnenstad al aanzienlijk groter. Ten tweede, hoewel de vraag een toekomstvisie probeerde te ontwaren van de respondenten hebben veel mensen dit beeld op een negatieve manier vormgegeven. Met andere woorden, de antwoorden bestonden vrijwel exclusief uit problemen die men in het heden ervaart en graag ziet verdwijnen. Een nadeel hiervan is dat de overlap met de andere vraag waarschijnlijk nogal groot is. Daar tegenover staat het enorme voordeel dat dit ons biedt: we hebben niet te maken met utopische vergezichten maar met praktische problemen waar we direct mee aan de slag kunnen!

Analyse
De enquête bestond uit open vragen. Een gedegen analyse van deze kwalitatieve (d.w.z. Talige) informatie vereist dus een codeer schema en inhoudsanalyse. De analyse begon met de vier hoofdthema’s die terugsloegen op de eerste bijeenkomst: Groen en Openbare Ruimte, Wonen en Veiligheid, Zorg en Welzijn, en de verbinding tussen Winkeliers en Bewoners. Bij het doorspitten van de antwoorden kwam hier nog een andere categorie bij: de Organisatie van de binnenstad in termen van de relaties tussen bewoners, overheid en andere organisaties. Zeven respondenten gaven aan meer samenwerkende relaties te willen zien tussen al deze partijen. Hoewel zeven misschien niet veel lijkt, vonden wij dit een te grote proportie van de respondenten om zomaar aan de kant te schuiven. Gelukkig zijn we met dit thema nu al aan de slag, doordat we met elkaar het gesprek aan willen gaan! Bij het analyseren van de taaluitingen werd met name gelet op de objecten die het bevatte, in tegenstelling tot het onderwerp of werkwoorden. Hierdoor kan het voorkomen dat het antwoord van één respondent in meerdere categorieën werd ingedeeld. Bijvoorbeeld, wanneer iemand antwoord:“Ik wil minder winkels, meer groen, en een mooie Rijn boulevard” dan werd zijn of haar antwoord ingedeeld bij drie subthema’s: minder winkels, meer groen, en de verbinding tussen Rijn en binnenstad. Dit leek ons een goede keuze, omdat het er om gaat wat de bewoners van de binnenstad op het hart ligt. Deze subthema’s zijn ingedeeld bij de bovengenoemde brede hoofdthema’s. Subthema’s die uiteindelijk maar 1x werden genoemd, werden zoveel mogelijk ingedeeld bij al bestaande subthema’s. Dit is bij slechts 6 objecten niet gelukt. De totale analyse uiteindelijk uitgevoerd op 127 objecten, wat dus betekend dat elke respondent gemiddeld 1.31 object bijdroeg aan ons beeld. Lees verder “Analyse toekomstvisies bewoners

 

Auteur: Simon Kuijpers
Namens: Burgerinitiatief Arnhem6811