Groenplan Arnhem Binnenstad


hier is het hele plan te bekijken Groenplan Arnhem Binnenstad

 

Op 30 november 2016 was er een bijeenkomst in brasserie Dudok, waar bewoners, ondernemers en gemeente samen keken naar sterke en zwakke punten als het gaat om de beleving van onze binnenstad. Gezamenlijk hebben we daar benoemd wat zou moeten worden aangepakt en met welke prioriteit. Over de resultaten van deze avond hebben we verder gesproken met een vertegenwoordiging van PBA en de bewoners. Ik vind het fijn om te merken dat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid en dat er bereidheid is van uw kant om zaken samen aan te pakken.

 

De belangrijkste punten voor verbetering die genoemd zijn op 30 november zijn ongetwijfeld voor iedereen herkenbaar: meer groen in de binnenstad, aanpak van zwerfvuil, kauwgom en graffiti, overlast door geparkeerde fietsen of fietswrakken, aanpak van kale, lelijke achterkanten van winkels en stegen en tenslotte uitstallingen van winkels.

 

We gaan op korte termijn met deze punten aan de slag waardoor we een start maken met het verbeteren van de beleving in onze binnenstad. Onze binnenstad verdient dat.

 

Vergroenen van de binnenstad.

In de Doelenstraat en de Velperpoortlangstraat zijn ideeën om de binnenstad groener te maken vorig jaar al uitgevoerd. Goede voorbeelden die navolging verdienen. Wij zijn op zoek naar meer vergroenende ideeën. Het Globale Groenplan dat is opgesteld voor de binnenstad dient hiervoor als bron van inspiratie. Als u concreet aan de slag wilt met het vergroenen van uw pand, woning of straat dan kunt u rekenen op een financiële bijdrage. Hoeveel dat zal zijn kan ik u binnenkort vertellen. Nieuwsgierig wat u kunt doen? Het Globale Groenplan is als bijlage toegevoegd.

Grote schoonmaakactie

Dit voorjaar, in mei, staat een ouderwetse grote schoonmaakactie op stapel. Het plan is om graffiti en stikkers te gaan verwijderen en de binnenstad ‘bezemschoon’ te maken. We hebben daar ook de hulp van zoveel mogelijk bewoners en ondernemers voor nodig. De komende maanden gaat u daar meer van horen. En natuurlijk moeten we er ook voor zorgen dat de binnenstad schoon blijft. Ook dat gaan we gezamenlijk doen.

 

Aanpak van overlast van fietsen

Drie medewerkers van Presikhaaf Bedrijven, die voorheen werkzaam waren in de fietsenstalling onder Rozet, houden bij waar in de stad gestalde fietsen al lang niet worden opgehaald. Weesfietsen dus. Die fietsen worden sneller afgevoerd dan voorheen: na 2 weken in plaats van na 3 maanden. Verder zullen de medewerkers ook mensen gaan aanspreken op het juist parkeren van hun fiets.

 

Op de avond heeft u nog meer punten genoemd die verbetering verdienen zoals de aanpak van kale stegen en achterkanten van winkels. Wij willen binnenkort een enquête gaan houden om deze specifieke plekken in beeld te brengen en uw ideeën voor de aanpak daarvoor op te halen.

 

Mede namens Platform Binnenstad Arnhem en Arnhem6811,

Ine van Burgsteden,

Wethouder openbare ruimte