LSA (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners)

19709_416291751881970_4831971925434105496_n
Organisatie

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners is al 26 jaar een vereniging van en voor vrijwilligers die zich sterk maken voor hun buurt. Onze leden zijn bewonersgroepen.  Het LSA stimuleert en verbindt bewoners en helpt ze kennis en deskundigheid met elkaar en met anderen te delen.

Activiteiten
Het LSA ondersteunt bewonersgroepen die hun buurt en sterker en leefbaarder willen maken. Dit doen we door bijeenkomsten te organiseren, projecten uit te voeren en publicaties uit te brengen.

Missie
Als vereniging zijn we  actief met het bevorderen van actieve participatie van bewoners en vernieuwing van (lokale) democratie. Het LSA stimuleert en ondersteunt bewoners die een zelfsturende rol op zich willen nemen met als uitgangspunt dat iedereen over kennis en kwaliteiten beschikt die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van wijk of buurt.

Financiering
Het LSA ontvangt subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast betalen verschillende partijen mee aan projecten en activiteiten zoals gemeenten, woningcorporaties, Oranje Fonds, VSB Fonds, fonds Werken aan Wonen, de Nationale Postcode Loterij en de provincies.

 

http://www.lsabewoners.nl/